Anasayfa / İNGİLİZCE TÜRKÇE ARICILIK SÖZLÜĞÜ

İNGİLİZCE TÜRKÇE ARICILIK SÖZLÜĞÜ

Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu’nun çalışmasından yararlanılmıştır.

Arıcılık Terimleri

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 1153 names in this directory
Absconded swarm
Yerleştirildikten sonra kaçan oğul.

Acacia
(acacia spp.)Akasya.

Acarine disease
(acarapis woodiden kaynaklanan) Akariyöz hastalığı.

Acarine mite
(acarapis woodi) Akariyöz etmeni.

Accessory gland
Eklenti bezi, mukoz bezi.

Acid gland
Asit bezi, zehir bezi.

Acorn cup
Meşe palamudu kapçığı.

Addled brood
Bozuk kuluçka.

Addled egg
Dölsüz yumurta.

Adjustable entrance
Ayar edilebilir uçuş deliği.

Adulteration
Karıştırma (bir şeyin saflığını bozacak şekilde).

After swarm
Geç oğul, sonraki oğul.

Agriculture
Tarım

Air sac
Hava kesesi, trake kesesi.

Albino bee
Albino arı

Alder
(alnus spp.) Kızılağaç

Alfalfa
(medicago sativa) Yonca, adi yonca.

Alighting-board
Uçuş tahtası.

Alimentary canal
Sindirim tüpü,kanalı

Alkaline gland
Alkali bezi

Almond
(prunus amygldalus)Badem

Alsike clover
(trifolium hybridum) Melez üçgül, isveç tırtılı.

Amber honey
Amber renkli bal

American foul brood
(etmeni bacillus larvae) Amerikan yavru çürüklüğü

Amoeba disease
(etmeni malpighamoeba mellificae) Amip hastalığı, amiba

Anaesthesia
Anestezi.

Analysis of honey
Bal analizi

Ant
(formicoidea)Karınca.

Antenna
Duyarga,anten.

Antenna cleaner
Duyarga temizleyici, duyarga tarağı (strigills, ön bacakta)

Antenna comb
Duyarga temizleyici, pollen fırçası.

Antennal lobe
Duyarga lobu

Anterior
Ön taraftaki, anterior.

Anther
Erkek organ (çiçekte).

Aphid
(aphis spp.) Yaprak biti.

Apiarist
Arılık sahibi.

Apiary
Arılık

Apiculture
Arıcılık bilimi.

Apimyiasis
Petek kurdu (etmeni diptera larvası).

Apiology
Arı bilimi.

Apodeme
Bacaksızlık (varroadan dolayı).

Appendage
İkincil organlar.

Apple tree
(malus pumila=pyrus malus) Elma ağacı.

Appliances
(Bkz.Beekeeping equipment) Arıcılık gereç ve ekipmanı.

Apricot tree
(prunus armeniaca) Kayısı, ağacı.

Arch of honey
Bal kemeri.

Arolium
(empodium, pulvillus) Böcek ayağında bir çıkıntı.

Aroma
Koku

Artificial insemination
Yapay tohumlama.

Artificial swarm
Yapay oğul.

Atrophy
Dumura uğramak, körelmek.

Attachment cell (of comb)
Ek petek gözü.

Auricle
Kulakçık.

Axillary sclerite
Koltuk altı vücut kabuk parçası.

(bee) breeding
(Bkz. Inbreeding) Arı yetiştiriciliği, ıslahı.

Baking Honey
Balın pasta sanayiinde kullanımı

Balance
Denge, terazi.

Bald
Kılsız, tüysüz, çıplak.

Ball (f)
Ana arıyı boğup öldürmek.

Bar (for runner of frame)
Bkz. Top bar of frame) Çubuk, çıta.

Bar frame
Çerçeve üst çıtası.

Barb
Kanca.

Barberry(berberis spp.)
Diken üzümü, kadın tuzluğu, amberbaris, sarıçalı.

Barseem, berseem, bersim(trifolium alexa
İskenderiye üçgülü.

Basement membrane
Esas membran.

Basswood(tilia spp.)
Ihlamur.

Bean
Fasulye, (Bkz. Bulb of endophallus) Omurilik soğanı ile eş anlamlı.

Bee
(Bkz. Honey bee, drone, queen, worker). Arı (bal arısı.erkek arı, ana arı, işçi arı).

Bee bob
Arı salkımı (küme).

Bee bread
(Bkz. Pollen) Arı ekmeği, polen, kek.

Bee brush
Arı fırçası.

Bee enemy
Arı düşmanı.

Bee escape
Arı kaçıran.

Bee farmer
Arı yetiştiricisi.

Bee forage
Arı otlağı, merası.

Bee glove
Arıcı eldiveni.

Bee glue
(Bkz. Propolis) Arı tutkalı, (propolis).

Bee gum
Arı sakızı, propolis.

Bee hat
Arıcı şapkası.

Bee journal
Arıcılık yayını.

Bee lause (braula coeca)
Arı biti.

Bee master
(Bkz. Beekeeper) Usta arıcı.

Bee moth
(Bkz. Wax moth) Petek güvesi, mum kurdu.

Bee paralysis
Arı felci, paraliz.

Bee pasture
Arı merası.

Bee pest
(Bkz. Foul brood) Arı hastalığı.

Bee plant
Arı bitkisi.

Bee resin
Propolis, arı reçinesi.

Bee space
Arı boşluğu (kovanda arı geçişi için yapılan boşluklar).

Bee tree
Arı ağacı (içinde arı olan ağaç).

Bee veil
Arıcı maskesi.

Bee venom
(Bkz. Venom) Arı zehiri.

Bee way
Petekler arasında arı geçiş yolu.

Bee wotf
(Bkz. Bee killer) Arı canavarı.

Bee yard
Arılık.

Bee-eater (merops spp.)
Arı kuşu.

Bee-killer
Arı canavarı (eşek arısı türü).

Beehive
Arı kovanı.

Beehouse
Arı evi, arılık olarak kullanılan ev.

Beekeeper
Arıcı.

Beekeeping
Arıcılık.

Beekeeping appliances
Arıcılık ekipmanı.

Beekeeping equipment
Arıcılık gereçleri, arıcılık ekipmanı.

Beekeeping instructor
Arıcılık eğitimcisi.

Beekeeping legislation
Arıcılık yasası, yönetmeliği.

Beekepeers association
Arıcılar derneği.

Beeman
Arıcı.

Bees mould
Balmumu küfü.

Bees(apidae=apoidea)
Arılar.

Beeswax
Balmumu.

Beet sugar
Pancar şekeri.

Behaviour
Davranış.

Bell heather (erica cinerea)
Gri funda.

Berseem
(Bkz. Barseem) İskenderiye üçgülü.

Bessim
(Bkz.barseem) İskenderiye üçgülü.

Bibliography
Bibliyografya.

Birds-foot trefoi (Lotus corniculatus)
Sarı çiçekli gazal boynuzu.

Black beery, bramble (rubus fruticosus)
Böğürtlen.

Black current (ribes nigrum)
Siyah kuş üzümü.

Black thorn (prunus spinosa)
Kara çalı.

Blood
Kan.

Blood circulation
Kan dolaşımı.

Blood corpuscle
(Bkz. Leucocyte) Kan hücresi, lökosit.

Blood vessel
(Bkz. Dorsal blood vessel) Kan damarı.

Blossom honey
Çiçek balı.

Borage (borage officinalis)
Hodon bitkisi.

Bottle feeder
Şişe yemlik.

Bottom board
Taban tahtası.

Bottom entrance
Alttan giriş.

Brace-comb
Petekler arasında petekleri birbirine bağlayan mum.

Brain
(Bkz. Supraoesophageal ganglion) Beyin.

Bramble
Böğürtlen çalısı, kaba diken.

Breech-loading hive
(Bkz. Side opening hive) Yandan açılan kovan.

Breed
(Bkz. Bee breeding) Yetiştirmek, ıslah etmek,soy, ırk.

Breeder queen
Damızlık ana.

Breeding queen
Ana yetiştirme.

Breeding station
Islah istasyonu.

Bristle
Kalın sert kıl,kanat tüyü,kılı.

Broad bean (vicia faba)
Bakla.

Bromm(cytisus spp =sarathamnusspp.)
Sarı salkım, keçi üçgülü.

Brood
Kuluçka, yavru.

Brood chamber
Kuluçkalık.

Brood comb
Kuluçka (yavru) peteği.

Brood disease
Kuluçka (yavru) hastalığı.

Brood food
Kuluçka (yavru) yiyeceği, kuluçka besini.

Brood frame
Kuluçka (yavru) çerçevesi.

Brood of drone-laying queen
Erkek arı yumurtlayan ana arı kuluçkası.

Brood of laying worker
Yalancı ana kuluçkası.

Brood rearing
Kuluçka faaliyeti (üretimi).

Brood-food gland
Larva (yavru) besleme bezi, yutak bezi.

Broodnest
Kuluçkalık.

Brushing bees (from comb)
Petekten arılar fırçalama.

Buckwheat(fagopyrum esculentum =f.sagitt
Kara buğday, sert buğday.

Building comb
Petek inşa etmek(işlemek).

Building up (of colony)
Koloninin gelişimi.

Built combs in the open
Açıkta petek inşa etmek.

Bulb of endophallus
Penis yumrusu.

Bulb of sting sheath
İğne yumrusu.

Bumble bee, humble bee (bombus spp.)
Bambul arısı.

Burr-comb
Bozuk petek (arı tarafından boşluklara yapılan doğal petek

Bursa copulatrix
Çiftleşme kesesi.

Bursal cornua
Boynuz kesesi.

Butt
Samandan örülerek yapılan sepet kovan (yöresel).

Buttercup (rananculus spp.)
Acı Düğün Çiçeği

Buzz (f)
Vızıltı çıkarmak, vızıldamak

Cage
Kafes (i), kafeslemek (f).

Calcar spur
(Bkz. Spine) Kireçsi mahmuz.

Candy
Şekerleme, kek.

Cane sugar
Şeker kamışı şekeri.

Cap(cells)
Sırlamak (f), sır, mühür (i).

Capped
(Bkz. Sealed) Sırlı, sırlanmış.

Cappings (wax)
Sırlar.

Carbolic cloth
Karbolik asit emdirilmiş bez.

Carder bee (bombus muscorum)
Bir çeşit bambul arısı türü.

Care (queen)
Bakım.

Carniolan (apis mellifera carnica)
Karniyol arısı.

Caste
Sınıf.

Catalase
Katalaz enzimi.

Catmint catnip (nepeta spp.)
Kedi nanesi, yaban sümbülü.

Caucasian (apis mellifica caucasia)
Kafkas arısı.

Cell
Petek gözü.

Cell division
Petek gözü bölümü.

Cell finishing colony
Ana arı yüksüğü işleyici koloni.

Cell wall
Petek gözü duvarı.

Cenrifugal honey
Süzülmüş bal, süzme bal.

Center of infection
Enfeksiyon merkezi.

Central nerve trunk
Merkezi sinir kordonu.

Centrifugal extractor
Santrifüj, ekstraktör, bal süzme makinası.

Cervix
Boyun.

Chalk brood
(etmeni pericystis apis, ascosphera apis) Kireç hastalığı

Chartock, wild mustard (brassicaarvensis
Yabani hardal, tarla hardalı

Cherry tree (prunus cerasus)
Kiraz ağacı.

Chestnut (castenea sativa)
Kestane.

Chilled brood
Üşümüş kuluçka.

Chitin
Kitin.

Chordotonal organ
Duyu organı.

Chromosome
Kromozom.

Chunk honey
Parçalı (petekli) bal, (petek ve süzme bal bir arada.

Chyle stomach
Mide özsuyu.

Ciarification
Durulaştırma, balı berraklaştırma.

Clasper (of drone)
Erkek arının 9. sternumuna bağlı küçük yumru.

Claw
Pençe.

Cleaning bee
Temizleyici arı.

Cleaning-comb
(Bkz. Antenna comb) Arının ayağında yer alan temizlik fırçası.

Cleansing flight
Temizlenme uçuşu.

Clear honey
Açık renkli bal.

Clip (queen)
Ana arının kanadını kesmek.

Clover (trifolium spp.)
Üçgül.

Cluster
Küme, salkım; salkım oluşturma.

Cluster (f) (of swarm)
Salkım oluşturmak (oğulda).

Cluster (f) outside entrance (in hot wea
Sıcak havalarda uçuş deliği dışında oluşan salkım.

Clustering space
Salkım boşluğu.

Cocoon
Koza.

Coleseed
(Bkz. Colza) Kolza.

Collect (=gather)
Toplamak (bal veya polen).

Colon
Kalın barsak, rektum.

Colony (of bees)
Arı kolonisi.

Colony parent (of swarm)
Oğulun ebeveyn kolonisi, oğul veren koloni.

Colony with laying worker or drone-layin
Yalancı analı veya yumurtlayan işçileri olan koloni.

Colour perception
Renk algısı.

Colza, coleseed,quilt
Kolza. (brassica napus var. Oleifera)

Comb
Petek.

Comb foundation
Temel petek.

Comb honey
Petekli bal.

Commercial beekeeper
Ticari arıcı.

Commissure
'Birleşik iki organın birbiriyle birleşme yeri, dudakların ön veya göz kapaklarının birleştiği yer.'

Common spruce (picea abies =p. Exelsa)
Adi ladin.

Compound eye
Bileşik göz.

Cone
Koni, basit göz konisi.

Coniferae
Kozalaklılar.

Conifers
Kozalaklı ağaçlar.

Constancy
Kararlılık, bir uçuşta tek bir çiçek türüne sadakat.

Consumption (of stores)
Stoğun tüketimi.

Contract (broodnest)
Kuluçkalığın dar gelmesi, sıkışması.

Contribution
Yardımlaşma.

Copulation
(Bkz. Mating) Çiftleşme.

Copulatory organ
Çiftleşme organı.

Copulatory pouch
(Bkz. Bursa copulatrix) Çiftleşme kesesi.

Corbicula=pollen basket
Polen sepeti.

Corpora pedunculata
(Mushroom bodies) Mantar odacığı (beyinde).

Corrugated cardboard
Oluklu mukavva.

Cotton gossypium spp.
Pamuk.

Creamed honey
Krem bal (kristalize balın yumuşatılmış hali).

Creosote
Kreozot, katran ruhu.

Crimson clover (trifolium incarnatum)
Kırmızı üçgül.

Crop
Kursak, bal midesi, (Bkz. Honey harvest) bal ürünü.

Cross-breed
Melez.

Cross-breeding
Melezleme.

Crowded (colony)
Kalabalık (koloni).

Crown board
Çiçek tablası.

Cruciferae
Turpgiller familyası.

Crucifers
Turpgiller.

Crude honey
Ham bal.

Crumbs of wax (on floorboard)
Petek kırıntıları (dip tahtası üzerinde).

Crystaization
Kristalizasyon şekerlenme.

Crystalization of honey
Balın kristalleşmesi.

Crystalline cone
Kristal koni.

Cuckoo bee (psithrus spp.)
Guguk arısı, bambul türü.

Cyclops
Tepegöz.

Cyprian (apis mellifera cypria)
Kıbrıs arısı.

Dance
Dans.

Dandelion (taraxacum officinale)
Kara hindiba.

Dark amber honey
Koyu amber renkli bal.

Dark honey
Koyu bal.

Deaths-head hawk moth (archerontia atrop
Ölü başı, kuru kafa kelebeği.

Decoy hive (for swarm)
Oğul için tuzak kovan.

Deep box
(Bkz. Brood chamber) Kuluçkalık.

Denatured sugar
Denatüre şeker.

Density
Yoğunluk.

Dequeen (f)
Anasız bırakmak.

Development
Gelişme.

Dextrose
Üzüm şekeri, glikoz.

Diaphragm
Diyafram.

Diastase
Diyastaz enzimi.

Digestion
Sindirim.

Digestive tract
Sindirim organı.

Digger wasp (fossores spp.)
Toprak kazıcı yaban arısı.

Direct flight muscle
Direkt uçuş kası.

Disease
Hastalık.

Diseased
Hastalıklı.

Disinfect (f)
Dezenfekte etmek.

Dissect (f)
Parçalara ayırmak (anatomik olarak).

Division board
Bölme tahtası.

Division of labour
İş bölümü.

Docile
Uysal.

Dominant
Baskın.

Dorsal
Sırta ait.

Dorsal blood vessel
(Bkz. Blood vessel) Sırtta ana kan damarı.

Double-walled
Çift cidarlı.

Dragonfly (odonata)
Yusufçuk, kız böceği.

Draw out (t) (faundation)
Petek işlemek.

Drawn-out comb
İşlenmiş petek.

Drift (f)
Şaşırmak.

Drinking place
İçme yeri.

Drive (f) (bees)
Sürüklemek (arıları), dışarı sürmek.

Driven bees
Sürüklenen arı.

Driving iron
Sürme demiri.

Drone
Erkek arı.

Drone assembling place
Erkek arı toplanma alanı.

Drone brood
(see brood of laying) Erkek arı kuluçkası, yavrusu.

Drone cogregation area
(Bkz. Drone assembling place) Erkek arı toplanma alanı.

Drone comb
Erkek arı peteği.

Drone trap
Erkek arı kapanı.

Drone-breeding queen
Erkek arı üreten ana arı (damızlık amacıyla).

Drone-laying queen
Erkek arı yumurtlayan ana.

Drone-rearing colony
Erkek arı üretim kolonisi.

Drum (f)
Davul çalmak.

Duct
Kanal.

Dummy
Model.

Dummy frame
Model çerçeve.

Dwindling
(Bkz. Spring dwindling) Kayıp (ilkbahar kayıpları).

Dysentery
Dizanteri.

Earwig (forficula auricularia)
Kulağa kaçan (bir böcek türü).

Ecdysis (moult)
Böceklerde dış derinin atılması, gömlek değiştirme.

Egg
Yumurta.

Egg laying
Yumurtlama.

Ejaculatory duct
Ejekülasyon kanalı.

Eke
Eklemek, katlamak.

Elm
(ulmus spp.) / Karaağaç.

Embed (f) (wire in foundation)
İçine koymak, gömmek (peteğe teli gömmek).

Emerge (f) (brood)
Kuluçkadan çıkma.

Emergency feeding
Takviye beslemesi.

Emergency queen cell
Acil ana gözü.

Empodium
(Bkz. Arolium) Böcek ayağında ufak yastık gibi çıkıntı.

Endophallus =copulatory Organ (penis)
Penis.

Enemy of bees
Arı düşmanı.

Entomology
Böcek bilimi, entomoloji.

Entrance block
(Bkz. Adjustable entrance) Giriş deliği tıkacı.

Entrance of hive
Kovan girişi.

Enzyme=ferment
Enzim.

Equipment
(Bkz. Beekeeping entrance) Arıcı ekipmanı.

Ericaceace
Pürengiller, fundagiller.

Escape
(Bkz. Bee escape) Arı kaçıran aleti, arı kaçıran aletinin takıldığı tahta perde.

Esparsette
(Onobrychis sativa) / Evliya otu, eşek otu, korunga.

Eucalyptus
(eucalyptus spp.) / Okaliptüs, sıtma ağacı.

European foul brood
(etmeni Bacillus pluton ande. Spp.) Avrupa yavru çürüklüğü,

Eversion (of endophallus)
Penisin ters dönmesi.

Examination (of hive)
(Bkz. Ispection of apiary) Kovan kontrolü.

Excluder
(Bkz. Queen excluder) Ana arı ızgarası.

Excrement
Dışkı.

Exoskeleton
Böceğin sert dış kabuğu.

Expand broodnest
Kuluçkalığın yayılması, genişlemesi.

Experiment
Deneme.

Experiment station
(Bkz. Also research institute) Deneme istasyonu.

Experimental station
Deneme istasyonu.

Exposed situation
Açık durum, açık hal.

Extra light amber honey
Çok açık amber renkli bal.

Extra white honey
Beyaz bal

Extract (f) (centrifugally)
Ekstraksiyon bal süzme.

Extract (f) (honey)
Bal süzmek.

Extracted by heating combs honey
Petekleri ısıtmayla hasat edilmiş bal.

Extracted honey
Süzme bal.

Extractor(centrifugal)
Ekstracttor,bal süzme makinası.

Eye
Göz.

Facet
Bileşik gözü oluşturan ufak gözlerden herbiri (ommatidium).

Faeces
(Bkz. Excrement) Dışkı.

False locust (robinia pseudacacia)
Yalancı akasya, aksalkım.

Fan (f) (for ventilation)
Havalandırma

Fan (f) (with scent organ exposed)
Koku yayma havalandırması,

Fat cell
Geniş petek gözü.

Feed hole
Besleme deliği.

Feeder
Yemlik.

Female
Dişi.

Femur
Femur.

Ferment
(Bkz. Enzyme) Enzim.

Fermentation
Fermantasyon, mayalanma, ekşime (balda).

Fertilization
Verimlilik.

Field bean
(Bkz. Bean) Bakla.

Field bee
Tarlacı arı.

Figwort (scraphularia spp.)
Sıraca otu, esmer kök.

Fimbriated lobe (of edophallus)
Penisin fimbrilli lobu.

Fire weed (epilobium angustifolium)
Yangın otu, yakıotu.

Fixed comb
Sabitleştirilmiş petek.

Fixed-combs hive
Petekleri yapılmış kovan.

Flavour
Tat, çeşni (i), tat katmak (f).

Flexor muscle
Bükme kası.

Flight
Uçuş.

Flight board
(Bkz. Alightingboard) Uçuş tahtası.

Flight entrance
(Bkz. Entrance of hive) Uçma deliği.

Flight muscle
Uçma kası.

Flight note
Uçuş işareti.

Floor board
Tavan tahtası.

Flower honey
Çiçek balı.

Flying bee
(Bkz. Forager) Tarlacı arı.

Focus of infection
(Bkz. Centre of infection) Enfeksiyon merkezi.

Food gland
(Bkz. Pharyngeal gland) Yutak bezleri, arı sütü bezleri.

Forage
(Bkz. Bee forage) Otlak, mera.

Forage (f)
Otlama, yiyecek arama.

Forager
(Bkz. Foraging bee, field bee) Tarlacı arı.

Foramen (occipital)
Küçük delik.

Fore
(Bkz. Anterior) Ön taraftaki, ön.

Foregut (=stomodeum)
Ön mide.

Forget-me-not (myosotis spp.)
Unutma beni çiçeği.

Fossorial wasp
(Bkz. Digger wasp) Kazıcı yaban arısı.

Foul brood
(Bkz. American, European foul brood) Yavru çürüklüğü.

Frame
Çerçeve.

Frame hive
(Bkz. Movable frame hive) Çerçeveli kovan.

Frame holder
Çerçeve tutucu.

Frame runner
Çerçeve rayı.

Frame spacer
(Bkz. Metal end) Çerçevelerde çerçeveler arası boşluk bıraktıran çıkıntı.

Frame tongs
Çerçeveler arası boşluk bıraktırıcı maşa.

Frame-spacing nail
Çerçeveler arası boşluk bıraktıran çivi.

Frontal commisure
Alın kemiği birleşme yeri.

Frosting (of honey)
Balın dondurulması.

Fructose
Meyve şekeri, fruktoz, levüloz.

Fruit sugar
(Bkz. Fructose) Meyve şekeri.

Fungal disease
Mantari hastalık.

Fungucide
Mantara karşı ilaç.

Fungus
Mantar.

Funnel
Huni.

Galea
Bazı böcek ve çiçeklerin miğfer biçimindeki bölümü.

Gallberry (llex glabra)
Salkım söğüt.

Ganglion
(Bkz. Supra-oesophageal ganglion, suboesophageal ganglion) Sinir düğümü.

Gather (f) (honey or pollen)
Bal veya pollen toplamak.

Gena
Bileşik gözlerin altındaki bölge.

Gene
Gen.

Genetics
Genetik

Genital system
Genital sistem, üreme sistemi.

Genus
Cins.

Giant bee (rockbee)
(apis dorsata) Dev arı, kaya arısı.

Giant whip
Dev kamçı.

Gland
Bez.

Globe thistle
(echinops spp.) Kirpi başı, eşek dikeni, mavi dünya.

Glossa (tongue=lingua)
Dil.

Glossal groove
Dil oluğu.

Glossal-canal
(Bkz. Glossal groove) Dil kanalı, dil oluğu.

Glucose
Üzüm şekeri, glikoz, dekstroz.

Golden rod
(solidago spp.) Altın başak.

Gooseberry
ribes grossularia) Bektaşi üzümü.

Gorse
(ulex europaeus) Avrupa dikenli katır tırnağı.

Grade (f) (honey)
Balı sınıflandırma.

Grading glass
Sınıflandırma kabı.

Graft (f) (larvae)
Larva aşılama.

Granulated honey
Kristalleşmiş bal.

Granulation
(Bkz. Crystalization of honey) Kristalize olma, şekerlenme.

Grape sugar
(Bkz. Dextrose, glucose) Üzüm şekeri.

Greater wax moth
(galleria mellonella) Büyük mum kurdu, petek güvesi.

Grooming dance
Tımarlanma dansı.

Groove
Oluk, kanal (çerçevede).

Grub
Kurt, larva.

Guard (bee)
Koruyucu arı, muhafız arı.

Gum
Sakız.

Gut
(Bkz. Alimentary canal) Sindirim kanalı.

Gynandromorph (bee)
Çift cinsiyeti taşıyan arı (yarı erkek.yarı dişi).

Habit
Huy, alışkanlık.

Hairless(bee)
Saçsız (arı).

Hamuli (pl.hamulus)
Kanat çengeli, hamuli.

Haploid
Haploid.

Hatch (f) (of eggs)
Yumurtanın açılması.

Hawthorn
(crataegaus spp.) / Alıç.

Hazel
(corylus ovellana) / Fındık ağacı.

Head capsule
Baş kapsül.

Heart
Kalp.

Heath
(erica spp.) / Funda, çalı.

Heather
(erica vulgaris) / Süpürge çalısı, süpürgeotu, funda.

Heather honey
Püren balı.

Helenium
(helenium spp.) / Güneş gelini.endez otu.

Herbicide
Bitki öldürücü, yabani ot mücadele ilacı.

Heredity
İrsiyet, kalıtım.

Heterozygous
Hetorozigot.

Hexagonal
Altıgen.

Hind
(Bkz. Posterior) Arkadaki, arka.

Hive (beehive)
Kovan.

Hive bee
(apis mellifica=apis mellifera) Kovan arısı.

Hive entrance
Kovan girişi.

Hive roof
Kovan çatısı.

Hive stand
Kovan sehpası, kovan ayaklığı.

Hive tool
El demiri.

Holly
(llex aquifolium) Çoban püskülü.

Holly hock
(althaea rosea and a. Spp.) Gül hatmi.

Homozygous
Homozigot.

Honey
Bal.

Honey bee
(apis mellifera=apis mellifica) Bal arısı.

Honey bees (apini)
Bal arıları.

Honey can
(Bkz. Honey tin) Bal tenekesi.

Honey carton
Bal kartonu.

Honey chamber
Ballık.

Honey comb
Bal peteği.

Honey drum
(Bkz. Honey tin, honey can) Bal tenekesi.

Honey floww
(Bkz. Nectar flow) Bal akımı .nektar akımı.

Honey from sugar-fed bees
Şekerle besleme sonucu elde edilen bal.

Honey gate=honey tap
Bal valfı, bal musluğu.

Honey grader
Bal puanlayıcı, sınıflandırıcı, bal eksperi.

Honey harvest
(Bkz. Honey crop) Bal ürünü, bal hasadı.

Honey house
Bal evi.

Honey jar
Bal kavanozu.

Honey label
Bal etiketi.

Honey plant
(Bkz. Nectar plant) Bal bitkisi, nektar bitkisi.

Honey pot
Bal kabı.

Honey press
Bal presi

Honey ripener
Bal tankı.

Honey sac
(Bkz. Crop) Bal kesesi, kursak.

Honey show
Bal gösterimi, fuar, bal sergisi.

Honey stomach
Kursak, bal midesi.

Honey stopper
Önmide girişi.

Honey strainer
Bal süzgeci, süzücüsü.

Honey substitute
Bal ikamesi (şerbet, şurup).

Honey tank
(Bkz. Honey ripener) Bal tankı.

Honey tin
(Bkz. Honey can) Bal tenekesi.

Honey vinegar=oxymel
Bal sirkesi.

Honey yield
Bal ürünü.

Honeycomb
Sır tarağı.

Honeydew
Böceklerin şekerli atıkları, basura.

Honeydew honey
Basura balı, salgı balı.

Hormone
Hormon.

Horn
Boynuz.

Hornet
(vespa crabro and v. Spp.) Büyük eşek arısı.

Horse bean
(Bkz. Bean) Bakla.

Horse chestnut
(aeculus hippocastanum) At kestanesi.

Horticulture
Bahçecilik bilimi.

Hot-room
Sıcak oda.

House bee
Evci arı.

Hum (f)
Vızıldamak.

Humble bee
(Bkz. Bumble bee) Bambul arısı.

Humidity
Nem.

Hunger swarm
Açlık oğulu.

Hybrid (=cross-bred)
Hibrid, melez.

Hydrometer (=hygrometer)
Hidrometre.

Hymenoptera
Zar kanatlılar.

Hypodermis
Hipodermis(deri).

Hypopharyngeal gland
(Bkz. Brood-food gland) Yavru besleme bezi, yutak bezi, arı sütü bezi.

To hive (a swarm)
Oğulu kovana almak.

Identification
Belirlemek, tanımlamak.

Iİnanition
Gıdasızlıktan ileri gelen zafiyet.

Iİncubation
Kuluçkaya yatma.

Iİndigenous race
Yerli ırk.

Iİnvestigation
Araştırma.

Ileum
(Bkz. Small intestine) İnce barsak.

Imago
Tamamiyle gelişmiş ve genellikle kanatlı ergin böcek.

Impotent
Zayıf, iktidarsız.

Inbreeding
Akrabalı yetiştirme.

Incubator
Kuluçka makinası, inkübatör.

Indian bee
(apis cerana=apis indica) Hindistan arısı.

İndirect flight muscle (longitudinal)
Dolaylı yoldan uçuş kası (boyuna).

Indrect flight muscle (vertical)
Dolaylı uçuş kası (enine).

Industrial honey
Endüstriyel bal, ticari bal.

Infect (f)
Enfekte olmak, bulaşmak.

Infection
Enfeksiyon.

Inheritance
Kalıtım.

Inner cover
Örtü tahtası.

Insect
Böcek.

Insecticide
Böcek öldürücü, insektisit.

Insemination
Dölleme.

Inspection (of apiary)
Arılık kontrolü.

Inspection (of hive)
Kovan kontrolü.

Instar
İki deri değiştirme zamanı arasında oluşan değişim safhasındaki böcek.

Instinct
Canla dolu, kuvvetle dolu, vs. Dolu.

Instructor
(Bkz. Beekeeping instructor) Arıcılık eğitimcisi.

Instrumental insemination
Yapay dölleme, yapay tohumlama.

Insulation
İzolasyon.

Insurance
Sigorta.

Intersegmental membrane
Segmentler arası zar.

Intestine
Barsak.

Introduce (f) (queen)
Ana kazandırmak, ana arı vermek.

Inversion (of sugar)
Şekerin indirgenmesi.

Invert sugar
Dekstroz ve levüloz karışımı (balda ve meyvede bulunan doğal şeker)

Invertase
İnvertaz enzimi inverziyonu sağlayan enzim.

Isle of white disease
(Bkz. Acarine disease) Akariyoz hastalığı.

Italian bee
(A. M. Ligustica) İtalyan arısı.

İvy
(Hedera helix) Duvar sarmaşığı.

Joint
Boğum, eklem

Journal
(bkz. Bee journal) yayın.

Judge (at show)
Bilirkişi.

Label
(Bkz. Honey label) Etiket.

Labellum=spoon of tongue
Dil pabucu, dil kepçesi.

Labial palp
Dudak dokunacı.

Labiatae
Ballıbabagiller.

Labium
Dudak.

Labrum
Ön dudak.

Lacinia
Lasinya, dilin bir bölümü.

Lactic acid
Laktik asit.

Laevulose
(Bkz. Fructose) Levüloz, meyve şekeri.

Lancet
Neşter.

Large intestine
(Bkz. Colon) Kalın barsak.

Larva
(Bkz. Grub) Larva, kurtçuk.

Larval food
(Bkz. Brood food) Kuluçka,larva besini.

Lateral
Yanal.

Lavender
(lavandula spp.) Lavanta.

Lay (f) (eggs)
Yumurtlamak.

Laying worker
Yumurtlayan işçi arı, yalancı ana.

Leaf hive
Yaprak kovan.

Leather-colour
Deri renkli.

Leg
Bacak.

Legislation (beekeeping)
Yasa, yönetmelik.

Legth of life
Yaşam süresi, uzunluğu.

Leguminosae
Baklagiller.

Lens
Mercek.

Lesser wax moth
(achroia grisella) Küçük petek güvesi, mum kurdu.

Leucocyte=white blood corpuscle
Lökosit, beyaz kan hücresi.

Levulose
(Bkz. Fructose) Levüloz, meyve şekeri.

Life cycle
Yaşam döngüsü.

Lift (of double-walled hive)
Kaldıraç (çift cidarlı kovanlar için).

Light (coloured) honey
Açık (renkli) bal.

Light amber honey
Açık amber renkli bal.

Lime (=linden)
(tilia spp.) (Bkz. Basewood) Ihlamur.

Ling
(Bkz. Heather) Süpürge otu.

Lingua
(Bkz. Glossa) Dil.

Lingual groove
(Bkz. Glossal groove) Dil kanalı.

Linkage (genetics)
Bağlantı.

Liquid honey
Sıvı bal.

Little bee
apis florea) Küçük arı.

Locust (tree)
(Bkz. Acacia) Aksalkım, yalancı akasya.

Log hive
Kütük kovan.

Long hive
(e.g.long-idea hive) Uzun kovan.

Longevity
Yaşam süresi.

Longitudinal indirect flight Muscle
Uzunluğuna uçuş kası

Loosestrife, purple lythrum salicaria
Adi litrum (litrum=akıcı kan).

Lost swarm
Kayıp oğul.

Lucerne
(Bkz. Alfalfa) Adi yonca.

Lug (of frame)
Çerçeve kulağı.

Lumen
Lümen.

Main honey flow
(Bkz. Main nectar flow) Esas bal akımı, yoğun bal akımı

Main nectar flow
Esas nektar akımı.

Maipigian tubule
Malpigi tüpleri.

Male
Erkek.

Management
Yönetim.

Mandible
Çene.

Manipulation
İdare, yönetme.

Maple
(acer spp.) İsfendan, akçaağaç.

Marjoram
(origanum vulgare) Kekik otu, güveyi otu.

Mark (f) (queen)
Damgalamak,numaralamak (ana arı).

Mating
(Bkz. Copulation) Çiftleşme.

Mating flight
Çiftleşme uçuşu.

Mating hive
Çiftleştirme kovanı.

Mating nucleus
Çiftleştirme ruşeti.

Mating sign
Çiftleşme işareti.

Mating station
(Bkz. Queen-mating station) Çiftleştirme istasyonu.

Maturation
Olgunlaşma.

Mature insect
(Bkz. Imago) Ergin böcek.

Maxilla
Çene.

Maxillary palp
Çene kemiğine ait dokunaç.

May sickness
Mayıs hastalığı.

Mead
Bal şarabı.

Median
Orta.

Medium (coloured) honey
Orta renkli bal.

Meiosis
Mayoz bölünme.

Melanosis
Dokularda fazla renk maddesinin bulunması.

Melilot
(melilotus spp.) Taş yoncası.

Meliponini
İğnesiz arı.

Melissopalynology
Balda polen analizi bilimi.

Melt (f) (wax)
Balmumu eritmek.

Membrane
Membran, zar.

Mesenteron
Barsakları karın duvarına bağlayan ince zar.

Mesoderm
Mezoderm, orta deri.

Mesoihorax
Orta göğüs.

Metabolism
Metabolizma.

Metal end (for frame)
Metal uç ( çerçevede).

Metamorphosis
Metamorfoz, başkalaşım.

Metheglin
Bal likörü.

Method of management
Yönetim yöntemi.

Micropyle
Mikropil.

Middle entrance
Orta giriş.

Midgut
Orta mide.

Midrib (of comb)
Bölüm, semptom (petekte).

Migratory beekeeping
Göçebe arıcılık, göçer arıcılık.

Mimosa
(acacia spp.) Mimoza.

Mite
(acarapis spp.) (Bkz. Acarine mite) Kene, akar, uyuz böceği.

Mitosis
Mitoz.

Moisture
Nem.

Mongrel
(Bkz. Cross-breed) Melez.

Mosaic vision
Parçalı görme, petek gözüyle görme biçimi.

Motor nerve
Motor sinir.

Mould bee wax
(Bkz. Pollen mould) Balmumu küfü, küf, küf mantarı; kalıp.

Moulding tool (for queen cell)
(Bkz. Queen-cell moulding tool) Kalıp tahtası (ana arı yüksüğü yapmak için).

Moult
(Bkz. Ecdysis) Deri değiştirme.

Mouse
(mus. Spp.) Fare.

Mouth part
Ağız parçası.

Movable frames
Hareketli çerçeveler.

Movable-frame hive
Hareketli çerçeveli kovan.

Mucous gland
(Bkz. Accsesory gland) Mukoz bezi.

Multiple-storey hive
Çok katlı kovan.

Mushrom bodies
(Bkz. Corpora pedunculata) Beynin mantar odacığı.

Mustard
(sinapis spp.) Hardal.

Mutation
Mutasyon.

Nasonov gland
Nasonov bezi.

Native race
(Bkz. Indigenous) Yerli ırk.

Neck
(Bkz. Cervix) Boyun.

Nectar
Bal özü, nektar.

Nectar flow
(Bkz. Honey flow) Nektar akımı.

Nectar plant
(Bkz. Honey plant) Nektar bitkisi.

Nectarium
Nektar salgılayan organ, nektar bezi.

Nectary
Nektarlı.

Nerve
Sinir.

Nerve fibre
Sinir lifi, sinir kordonu.

Nervous system
Sinir sistemi.

Norway spruce
(Bkz. Common spruce) Adi ladin, Norveç ladini.

Nosema disease
(etmeni nosema apis) Nosema hastalığı.

Nucleus (colony)
Ruşet ( ana yetiştirmek için küçük minyatür koloni).

Nucleus (of cell)
Göz odacığı (petekte).

Nucleus box (=meating box)
Ruşet kutusu.

Nucleus hive
Ruşet kovan.

Nurse bee
Bakıcı arı.

Nurse colony
Bakıcı, besleyici koloni (ana arı yetiştirmede kullanılan).

Nursed cell
Bakılan petek gözü.

Nursery cage
Ana arının işçi arılar tarafından beslendiği kafes.

Nutrition
Besleme.

Nymph
(Bkz. Larva) Larva.

Oblong plate (of sting)
İğne levhacığı.

Observation hive
Gözlem kovanı.

Occiput
Başın arka bölümü.

Ocellus
Basit göz.

Oesophagus
Yemek borusu.

Oil beetle (meloe spp)
(Bkz. Blister) Bir tür arı biti, meloe.

Oil of wintergreen
Keklik üzümü.

Oligotropy
(Bkz. Constancy) Bir uçuşta bir tek bitki türünde kararlılık.

Ommatidium
Bileşik gözü oluşturan basit göz.

Open (f) (hive)
Kovanı açmak.

Optic cone
(Bkz. Cone) Optik koni (göz hücresinde). Basit göz konisi, ommatidium konisi.

Optic lobe
Optik lob.

Optic rod
Optik hat.

Oral plate
Damak.

Organ
Organ.

Orientation flight
Yön belirleme uçuşu.

Out-apiary
Arılık dışı.

Out-yard
Arılık dışı.

Outside bees (of winter cluster)
Kış salkımı dışı ( kalan arılar).

Ovarian tubule
Ovaryum tüpü.

Ovariole
Ovariol (ovaryum tüpü), yumurta tüpü.

Ovary
Yumurtalık.

Over-heated honey
Yüksek ısıda ısıtılmış bal.

Overwintered
Kışı geçirmiş.

Oviduct
Yumurta kanalı.

Oviposit (f)
(Bkz. Lay (eggs) Yumurtlamak.

Oviposition
(Bkz. Egg laying) Yumurtlama.

Ovipositor
Yumurta bırakma organı, ovopozitor.

Ovum
(Bkz. Egg) Yumurta.

Oxymel
(Bkz. Honey vineger) Bal sirkesi.

Package bees with queen
Ana anlı paket arı.

Packing
(Bkz. Insulation) Paketleme.

Palp
Dokunaç.

Palynology
Polen bilimi.

Para foul brood
(etkeni bacillus para alvei) Avrupa yavru çürüklüğünün bir türü.

Paraglossa
Dilin bölümü, paraglosa, dilin her bir yanındaki parça.

Paralysis
Felç, paraliz.

Paralysis due to nectar or Pollen
Polen veya nektarın neden olduğu felç.

Paralysis during honeydew flow
Basura akını sırasındaki felç.

Parasite
Parazit.

Parent colony
Ebeveyn koloni, oğulu veren koloni.

Parthenogenesis
Partenogenes, eşeysiz üreme.

Pasture
(Bkz. Bee forage) Otlak, mera.

Peach
(prunus persica) Şeftali.

Peak of laying
Yumurtlamanın maksimum olduğu dönem.

Pear
(prunus communis) Armut.

Peduncle
Pedinkül, göğüs ile karnı bağlayan ince boyun.

Pellicle
İnce zar.

Penis
(Bkz.Copulatory organ) Penis, erkek çiftleşme organı.

Perforated zinc
Delikli çinko levha, şerit.

Perforextractor
(Bkz. Honey losenar) Bal çözücüsü.

Pest
Zararlı.

Petiole
Yaprak sapı (Bkz. Peduncle).

Phacelia
(phacelia spp.) Fazelya.

Pharyngeal gland
(Bkz. Brood food gland) Yutak, yavru besini bezi.

Pharyngeal plate
(Bkz. Oral plate) Damak.

Pharynx
Yutak.

Pheromone
Feromon.

Pickled brood
Ekşimiş kuluçka, tulumsu yavru çürüklüğü, torba hastalığı.

Pigment
Pigment, renk maddeciği.

Pine,scots (fir, scotch)
(pinus silvestris) Sarıçam.

Pipe (f) (of emerged queen)
Genç ana arının bağırması.

Pipe (f) (of queen in cell)
Ana arının göz içinde bağırması.

Pipe smoker
Pipo körük.

Plant
(Bkz. Bee plant) Bitki.

Plantain
(plantago spp.) Kuzu dili, sinir otu.

Plastic
Plastik.

Play flight
Oyun (keşif) uçuşu.

Plum (prunus dornestica)
Erik.

Poison
Zehir.

Poison gland
(Bkz. Acid gland, alcaline gland) zehir bezi.

Poison sac
Zehir kesesi.

Pollen
Polen.

Pollen analysis
Polen analizi.

Pollen analysis of honey
(Bkz. Melissopalynology) Balın polen analizi.

Pollen basket
(Bkz. Corbicula) Polen sepeti.

Pollen brush
(Bkz. Antenna comb) Fırça, polen fırçası.

Pollen comb
(Bkz. Antenna comb) Fırça, polen fırçası.

Pollen dispenser
Polen dağıtıcısı.

Pollen grain
Polen taneciği.

Pollen hippers
Polen presi.

Pollen insert
Polen yerleştirici.

Pollen load
Polen küreciği, pollen peleti.

Pollen mould
Polen kalıbı.

Pollen pellet
(Bkz. Pollen load) Polen kalıbı.

Pollen plant
Polen bitkisi, polenli bitki.

Pollen press
(Bkz. Pollen nippers) Polen presi.

Pollen rake
Polen tarağı.

Pollen substitute
Polen ikame yemi.

Pollen suplement
Polenli kek, polen katkılı yem.

Pollen trap
Polen tuzağı.

Pollination
Polinasyon, tozlanma.

Polynology
(Bkz. Pollen analysis) Polen analizi.

Porch (of hive)
Uçuş deliği siperi.

Post-cerebral gland
Beyin altı bezi (tükrük bezi).

Posterior
Sonra gelen.

Potent
Güçlü.

Prees (f) (honey)
Balı preslemek

Prepare (f) (bees) for winter
Arıları kışa hazırlama.

Prepupa
Pup öncesi larvanın dikey hali, uzanmış larva.

Pressed honey
Pres balı, preslenmiş bal.

Preventive measure
Kontrol sistemleri.

Prime swarm
İlk oğul, baş oğul.

Proboscis
Dil.

Process honey (f)
Bal işleme.

Profilic (queen)
(Bkz. Fertilite) Ana arıda verimlilik.

Progeny
Döl.

Propodeum
Propodeum, karnın ilk halkası.

Propolis
(Bkz. Bee glue, bee gum, bee resin) Propolis.arının doğadan topladığı yapışkan madde.

Propolize (f)
Propolisle kaplamak, sıvamak.

Prothorax
Protoraks, göğsün 1. segmenti.

Protocerebrum
Protoserebrum, beynin ön lobu.

Proventricular valve
(Bkz. Honey stopper) Ön mide kapağı.

Proventriculus
Proventrikulus, ön mide.

Publication
Yayın.

Pulvillus
(Bkz. Arolium) Böcek ayağında yastık gibi çıkıntı.

Punch
(Bkz. Queen-cell punch) Zımba, petekteki bir gözün ana arı gözü olarak kullanılmak üzere çıkarılmasını sağlayan zımba.

Pupa
Pupa.

Pupation
Pupa durumuna gelme.

Pure strain
Saf hat.

Pure-line breeding
Saf hat yeteiştirme.

Put on (f) (supers)
Kovana kat atmak, ballık eklemek.

Quadrate plate (of sting)
İğnenin bir bölümü.

Queen
Ana arı.

Queen bank
Ana arı bankası.

Queen breeder
Ana arı yetiştiren kişi.

Queen breeding
Ana arı yetiştirme.

Queen cage
Ana arı kafesi.

Queen cell
Ana arı yüksüğü.

Queen exculuder
Ana arı ızgarası.

Queen rearing
(Bkz. Queen breeding, queen raising) Ana arı yetiştirme.

Queen supersedure
(Bkz. Supersedure) Supersedure, kovanda ana arı Varken değiştirmek amacıyla arıların ana arı yetiştirmesi.

Queen-cell cup (artificial)
Yapay ana arı yüksüğü.

Queen-cell cup (natural) emergency
Doğal olarak yapılan yedek ana arı gözü.

Queen-cell moulding tool
Yüksük kalıbı.

Queen-cell punch
Ana gözü zımbası.

Queen-mating station
(Bkz. Mating station) Ana arı çiftleştirme istasyonu.

Queen-rearing colony
(Bkz. Nurse colony) Ana arı yetiştiren koloni, bakıcı koloni.

Queenless
Ana arısız.

Queenright
Ana arılı koloni.

Quilt
Örtü, yastık.

Rabbet
(Bkz. Groove) Oluk, kanal (çerçevede).

Race
Irk.

Ragwort (commen)
(senecio jacobaea) Kanarya otu.

Raise (f)
(Bkz. Rear) Yetiştirmek, koloniyi getiştirmek.

Rape
(brassica campestris var oleifera) Yağ şalgamı.

Rapid feeder
Hızlı yemlik.

Raspberry
(rubus idaeus) / Ağaç çileği, ahududu.

Rear
(Bkz. Breed, raise) Yetiştirme, üretme.

Recessive
Çekinik.

Rectal gland
Rektum bezi.

Rectum
(Bkz. Colon, large intestine) Rektum, kalın barsak.

Red clover
(trifolium pratense)Çayır üçgülü.

Red currant
(ribes rubrum) / Kırmızı kuş üzümü.

Reference
(Bkz. Publication) Referans.

Remedy
Çare,çözüm.

Render (f) (wax)
Balmumu eritmek.

Reproduction
Üreme.

Reproductive system
(Bkz. Genital system, sexual organs) Üreme sistemi.

Requeening
Ana arı kazandırma.

Research
Araştırma.

Research institute
(Bkz. Experimental station) Araştırma enstitüsü.

Resistant
Dayanıklı, dirençli.

Respiration
Solunum.

Respiratory system
Solunum sistemi.

Restriction of brood rearing
Yavru üretiminin (kuluçka çalışmalarının) sınırlandırılması.

Reviev ( subject)
Gözden geçirmek, bir daha incelemek.

Reviev (book)
Gözden geçirme, derleme.

Rhabdom
(Bkz. Optic rod) Rabdom, optik hat.

Ripen (f)
(Bkz. Maturation) Olgunlaş(tır)mak (bal için).

Ripener
Olgunlaştırıcı.

Roar (f) (angry buzz)
Uğuldamak.

Rob (f)
Yağmalamak.

Robber
Yağmacı.

Rock bee
(Bkz. Giant bee) Kaya arısı, dev arı.

Roof (of hive)
Kovan kapağı.

Rosaceae
Gülgiller.

Rose-bay willowherb
(epilobium angustifolium) Ağı ağacı.

Rosemary
(rosmarinus spp.) Biberiye, rozmarin, hasalban.

Round dance
Dairesel dans.

Royal jelly
Arı sütü.

Run honey
Akıcı, sulu bal.

Ruskie (scotland)
(Bkz. Butt) Sepet kovan (İskoçyada).

Sac brood
(etkeni morutor aetatulae) (Bkz. Pickled brood) Tulumsu yavru çürüklüğü, torba hastalığı.

Sage
(salvia spp.) Adaçayı.

Sainfoin
(Bkz. Esparsette) Evliya otu, eşek otu korunga.

Salivary gland
(Bkz. Post-cerebral gland) Tükrük bezi.

Sallow
(salix spp.) (Bkz. Willow) Söğüt.

Sample (for dısease diagnosis)
Örnek (hastalık teşhisi için alınan).

Scale (foul brood)
Leş, kurumuş larva.

Scale hive
Yaprak kovan.

Scales
(Bkz. Balance) Tartı, terazi.

Scape
Duyarga.

Scattered brood
Seyrek, dağınık kuluçka.

Scent gland
(Bkz. Nasonovs organ) Koku bezi, nasonov organı

Sclerite
Eklembacaklılarda kitin yada kireçten oluşmuş sert kabuk parçası, sklerite.

Scotch fir
(Bkz. Pine) Sarıçam.

Scots pine
(Bkz. Pine) Sarıçam.

Scout bee (before swarming)
Oğul öncesi öncü arı.

Scout bee (for forage)
Tarlacı arılarda öncü, araştırıcı, keşifçi.

Screen board (perforated partition)
Elek teli takılmış tahta (delikli bölme).

Scum
Köpük.

Scutum
Sert sırt kabuğu,skutum.

Sealed (brood or honey)
Sırlanmış, mühürlenmiş ( yavru veya bal).

Searcher bee
(Bkz. Scout bee) Araştırıcı, keşifçi ,öncü arı.

Secrete (f)
Salgılamak.

Secretion (function)
Salgılama.

Secretion(substance)
Salgı.

Section honey
Seksiyon balı.

Section reck
Seksiyon gövdesi, katı.

Section(for honey)
Bölme (bal için).

Segment
Segment, halka.

Selective breeding
Seleksiyona dayalı ıslah, yetiştirme.

Semen
Semen.

Seminal duct
Sperm kanalı, vas deferens.

Seminal pump
Sperm pompası, kesesi.

Seminal vesicle
(Bkz. Seminal pump).

Sense hair
Duyu kılı.

Sense of colour
(Bkz. Colour perception) Renk duyusu.

Sense of form
Şekil duyusu.

Sense of location
Yer duyusu.

Sense of smell
Koku duyusu.

Sense of taste
Tad duyusu.

Sense of touch
Dokunma duyusu.

Sense organ
Duyu organı.

Sense peg
Duyu kancası.

Sense plate
Duyu çukuru.

Sense pore
Duyu deliği.

Sensilla
Sensila,duyu siniri.

Sensory hair
(Bkz. Sense hair) Duyu kılı.

Separator (between sections)
Bölümler arası ayırıcı.

Septicaemia
(etmeni bacillus apicepticus) Septisemi.

Septum (of comb)
(Bkz. Midrib) Petekte bölüm, septum.

Settle (f)
Yığın,salkım, oluşturmak, yerleşmek.

Sex
Cinsiyet.

Sexual organs
Cinsel organlar.

Shake (f)
Sallamak, silkelemek.

Shallow box
(Bkz. Süper) Yarım ballık.

Shallow frame
Yarım ballık çerçevesi.

Sheath
Kın, kılıf.

Sheath of sting
İğne kını.

Sheltered site
Korunmuş yer.

Sheltered situation
Korunmuş olma durumu.

Shook swarm
Şok oğulu, olağandışı oğul.

Shortage of stores
Stokların kıtlığı.

Shrike lanius spp.
Örümcek kuşu.

Side opening hive
(Bkz. Breech-loading hive) Yandan açılır kovan.

Silk gland
İpek bezi.

Silver fir
(abies alba (=a.pectinata)) Akçam ağacı, ak köknar, gerçek köknar.

Simple eye
(Bkz. Ocellus) Basit göz.

Single-walled
Tek duvarlı.

Skep
(Bkz. Butt) samandan örülerek yapılan sepet kovan.

Skep (special forms)
Özel biçimlerdeki sepet kovan.

Skep for taking swarms
Oğul alma sepeti.

Skep knife
Sepet bıçağı.

Skunk
(mephitis spp.) Kokarca.

Skyscraper hive
Çok katlı kovan.

Slumgum
(Bkz. Wax residue) Mum tortusu.

Small intestine
(Bkz. Ileum) İnce barsak.

Smoke (bees) (f)
Arıları körüklemek,dumanlamak.

Smoker
Körük.

Snowberry
(symphoricarpus racemosa) Beyazinci, kar üzümü.

Solar wax extractor
Güneş enerjisiyle mum eritilen düzenek.

Sooty moulds
Küf, kurumuş.

Source of infection
(Bkz. Centre of infection) Enfeksiyon kaynağı.

Spacer
(Bkz. Frame spacer) Boşluk bıraktırıcı çıkıntı.

Spanish chestnut
(castenea sativa) Kestane.

Species
Tür.

Specific gravity
Özgül ağırlık.

Sperm
Sperm.

Sperm pump
(Bkz. Seminal pump) Sperm pompası.

Spermatheca
(Bkz. Receptaculum seminis) Spermateka, sperm kesesi.

Spermathecal duct
Spermateka kanalı.

Spermathecal gland
Spermateka bezi.

Spermathecal pump
(Bkz. Seminal pump) Sperm pompası.

Spermatogenesis
Spermatogenez.

Spermatophore
(Bkz. Bulb of endophallus) Penis soğanı.

Spermatozoon
Sperma hücresi.

Spermiogenesis
Spermatogenez.

Spine
(Bkz. Calcar spur) Kireçsi mahmuz.

Spiracle
Stigma, delik.

Spiral thread of tracheal tube
Trake tüpünün spiral iplikçikleri.

Spoon of tongue
(Bkz. Labellum) Dil pabucu, dil kepçesi.

Spore
Spor.

Spread (broodnest)
(Bkz. Expand broodnest) Kuluçkanın yayılması, genişlemesi.

Spread (disease)
(Hastalıkta) Yayılmak.

Spring dwindling
(Bkz. Dwindling) Baharda populasyon sayısındaki düşüş.

Spring management
Baharda yürütülen işlemler.

Spring-clean
Bahar temizliği.

Spruce fir
(Bkz. Common spruce, Norway spruce) Adi ladin.

Spur
(Bkz. Calcar spur) Mahmuz.

Spur embedder
Mahmuz yuvası.

Stand
(Bkz. Hive stand) Kovan sehpası.

Staple
Mel.

Starch
Nişasta.

Starter strip
Başlangıç peteği.

Starve (f)
Açlıktan ölmek.

Sterile egg
Döllenmemiş yumurta.

Sterilization
Sterilizasyon.

Sternite
Sternumu oluşturan ventral plakaların her biri.

Stigma
(Bkz. Spiracle) Tarake giriş gözenekleri.

Stigma (of flover)
Çiçekte stigma, gözenek.

Stimulative feeding
Destekleme besleme.

Sting
Sokmak, batırmak, iğne.

Sting cavity
İğne boşluğu.

Sting chamber
İğne odası.

Sting poison
(Bkz. Venom) Arı zehiri.

Sting sheath
(Bkz. Sheath of sting) İğne kını.

Stingless bees
(Bkz. Meliponini) İğnesiz arılar.

Stipes
Böceklerde sapa benzer uzuv, pedinkülün uzamış hali.

Stomach
Mide.

Stomach valve
Mide kapağı.

Stomodeum
(Bkz. Foregut) Ön mide.

Stone brood
(etmeni aspergillus flavus) Taş hastalığı.

Store (honey) (f)
Depolamak.

Stores
Depo.

Strain (genetics)
(Genetikte) Hat.

Strainer
(Bkz. Honey strainer).

Stray swarm
Ayrılmış oğul.

Stretched larva
(Bkz. Prepupa) Pup dönemi öncesinde pupanun uzamış, dikilmiş hali..

Strigills
(Bkz. Antenna cleaner).

Sub oesophageal ganglion
(Bkz. Ganglion) Sinir düğümü.

Subdue (f) (bees.e.g. With smoke)
Yatıştırmak.

Subspecies
Alttür, ırk, varyete.

Suck (f)
Emmek.

Sucrose
(Bkz. Cane sugar) Sakkaroz, çay şekeri.

Suffocation
Boğulma.

Sulphur (f)
Kükürtlemek.

Sulphur cartridge
Kükürt fişeği.

Summary
Özet.

Sun flower
(helianthus spp.) Ayçiçeği.

Super
(Bkz. Honey chamber) Ballık, kat.

Super- cleaner
Ballık temizleyicisi.

Super- frame
(Bkz. Shallow frame) Ballık çerçevesi.

Supersedure
(Bkz. Queen supersedure).

Supra-oesophageal ganglion
(Bkz. Ganglion).

Surplus
(Bkz. Honey harvest) Bolluk.

Swarm
Oğul.

Swarm box
Oğul kutusu.

Swarm catcher (net)
Oğul yakalayıcı.

Swarm control
Oğul kontrolü.

Swarm trap (on hive)
Oğul tuzağı (kovanın üzerinde).

Swarming fever
Oğul telaşı.

Swarming impulse
Oğul dürtüsü.

Swarming season
Oğul mevsimi, dönemi.

Swedish clover
(Bkz. Alsike, clover).

Sweet chestnut
(castanea sativa) (Bkz. Chestnut).

Sweet clover
(Bkz. Melilot).

Sycamore
(acer piseudoplatanus or a.spp.) Firavun inciri veya dağ akçaağacı.

Sympathetic nervous system
Sempatik sinir sistemi.

Syrup
Şurup.

Tactile sense
(Bkz. Sence of touch) Dokunma duyusu.

Taenidium
(Bkz. Spiral thread of tracheal tube).

Take (a swarm) (f)
Oğulu almak.

Terminal flament (ovariole)
Terminal flament ( ovariolde).

Testiole (testicular tubule)
Testiol, testis kanalcıkları.

Testis
Testis.

Thistle
(carduus ssp., cirsium ssp.) Deve dikeni, kangal.

Thoracic gland
(Bkz. Post-cerebral gland) Beyin altı bezi, tükürük bezi.

Thorax
Göğüs.

Thyme
(thymus ssp.) Kekik.

Tit=titmouse
(parus ssp.) Baştankara.

Toad
(bafo ssp.) / Kara kurbağası.

Tomentum (fine hairs on abdominal tergit
Abdomen tüyleri, tomentum.

Tongue
(Bkz. Glossa).

Top bar (of frame)
(Bkz. Bar). Çerçevenin üst tarafı

Top drive (of extractor)
Ekstraktördeki motor.

Top enterance
Üstten giriş.

Top opening hive
Üstten açılır kovan.

Trachea
Trake

Tracheal sac
(Bkz. Air sac) Hava kesesi.

Tracheole
Trake.

Train (bees to visit a crop) (f)
Arıların çiçekte çalışması.

Transfer (bees)
Aktarma.

Transferring tool (for larvae)
Aşılama aleti, iğnesi, transfer aleti.

Transition cell
Geçit hücresi.

Travelling box
Taşıma kutusu.

Travelling cage
Taşıma kafesi.

Treatment (of disease)
Sağıtım (hastalıkta)

Tree of heaven
(ailanthus altissimia (=a glandulosa)) Kokarağaç, aylantus.

Triangular plate (of sting)
Üçgen yüzey (iğnede)

Triungulin
(Bkz. Oil-beetle larva).

Tulip tree
(Liriodendron tulipefera) Ağaç lalesi.

Tupelo
(myssa ssp.) Tupelo (bitki türü)

Twin-hive
İkiz kovan.

Uncap (f)
Sırını almak.

Uncapping fork
Sır tarağı.

Uncapping knife
Sır bıçağı.

Uncapping tray
Sır tepsisi.

Unite (colonies)
Birleştirmek (kolonileri).

Unprocessed honey
(Bkz. Crude honey).

Upper entrance
(Bkz. Top entrance).

Valvefold
Vagina tıkacı (çıkıntı, yumru).

Variation (genetics)
Varyasyon.

Variety
(Bkz. Subspecies).

Vas deferens
(Bkz. Seminal duct) Sperma kanalı.

Veil
(Bkz. Bee veil) Arıcı maskesi.

Vein
Damar.

Venation
Kanatta damarlanma.

Venom
(Bkz. Sting poison) Arı zehir.

Ventilation
Havalandırma.

Ventral
Karına ait, ventral.

Ventral nerve cord
(Bkz. Central nerve trunk).

Ventral plate
(Bkz. Sternite).

Ventriculus
(Bkz. Stomach).

Vertical indirect flight muscle
Yatay uçuş kası.

Verticular valve
(Bkz. Phyloric sphincter).

Vesicula seminalis
(Bkz. Seminal vesicle).

Vicious
Kötü, şiddetli.

Virgin
Bakire, dölsüz, çiftleşmemiş, işlenmemiş.

Virgin honey
İşlenmemiş bal.

Virgin queen
Genç ana arı ( çiftleşmemiş)

Virgin wax
İşlenmemiş balmumu.

Virus
Virüs.

Viscosity
Vizkozite, akışkanlık.

Vitreus body
Camsı vücut.

Vulva
(Bkz. Sting chamber) Vulva.

Wagtail dance
Kuyruk sallama dansı.

Wasp
(philanthus triangulum & D. ssp.) (Bkz. Bee-killer).

Wasp (vespoidea)
Yaban arısı.

Water carrier
(water-carrying bee) Su taşıyıcısı.

Water supply
Su kaynağı

Water-white honey
Su beyazı bal.

Wattle
(Bkz. Mimosa).

Wax
Mum.

Wax extraction
Mum süzme.

Wax extractor
Mum süzme makinesi.

Wax gland
Mum bezi.

Wax pincers
Mum presi.

Wax plate
Mum kalıbı.

Wax residue
(Bkz. Slumgum) Mum tortusu.

Wax scale
Mum küfü.

Wax shears
Mum kırpıkları.

Wax-making bee
Mum işleyen arı.

Wax-moth larva
Petek güvesi larvası.

Weed-killer
(Bkz. Herbicide).

White clover
(trifolium repens) Ak üçgül, sürünücü üçgül.

White current
(Bkz. Red current).

White honey
Beyaz bal.

Wide spared combs
Geniş aralıklı petekler.

Wild cotony
Yabani koloni.

Wild marjoram
(Bkz. Marjoram).

Wild mustard
(Bkz. Charlock).

Willow
(salix spp.) (Bkz. Sallow).

Wind break
Rüzgar kıran.

Wing
Kanat.

Wing muscle
(Bkz. Flight muscle).

Wing-hook
(Bkz. Hamulus).

Winter (f)
Kışlatma.

Winter cluster
Kış salkımı kış kümesi.

Winter loss
Kış kaybı.

Wired foundation
Tellenmiş temel petek.

Worker
İşçi.

Worker bee
İşçi arı.

Yeast
Maya (bal mayası).

Yield
(see honey yield) ürün, bal ürünü.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir