Anasayfa / E-Kütüphane / Yüksek Lisans Tezleri / Kemoterapi alan yetişkin hastalarda arı sütü ile yapılan ağız bakımının mukozit derecelerine etkisi

Kemoterapi alan yetişkin hastalarda arı sütü ile yapılan ağız bakımının mukozit derecelerine etkisi

Özden Bulut Erdem
Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, 2012, 112 s.
TEZ NO: 317012
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu araştırma, kemoterapi alan yetişkin hastalarda arı sütü ile yapılan ağız bakımının mukozit derecelerine etkisini belirlemek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır.Materyal ve Metot: Araştırma, Atatürk Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Onkoloji Kliniğindeki hastalar ile 01.07.2011 ile 01.01.2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, araştırmacının veri topladığı günlerde Onkoloji Kliniğine başvuran kemoterapiye bağlı oral mukozit tanılı, diyabeti ve nötropenisi olmayan 124 hasta oluşturmuştur. Örnekleme yöntemi kullanılmamış, araştırmaya katılmayı kabul eden 103 hasta (deney; 51, kontrol; 52) çalışmaya dahil edilmiştir. Kontrol grubuna rutin tedavi planı (benzidamin hidroklorür ve nistatin) uygulanmış, deney grubuna mukozit iyileşene kadar rutin tedavi planına ek olarak arı sütü sabah akşam, günde 2 kez (1gr/gün) rutin tedavi planından ve yemeklerden yarım saat önce abeslang yardımı ile yara üzerine sürülerek emmeleri sağlanmıştır. Veriler; ?Anket Formu?, ?DSÖ OMSİ ? ve ?Fotoğraf Makinesi? ile toplanmıştır. Veriler, SPSS 17 programında değerlendirilmiştir.Bulgular: Deney ve kontrol gruplarında oral mukozitin iyileşme süreleri karşılaştırıldığı zaman; 1. derece oral mukozitin ortalama iyileşme süresi: kontrol grubunda 2.7±1.1 gün, deney grubunda ise 1.1±0.4 gün, 2. derece oral mukozitin kontrol grubunda ortalama iyileşme süresi: 5.8±2.7 gün, deney grubunda ise 3±1.4 gün, 3. derece oral mukozitin ortalama iyileşme süresi: kontrol grubunda 10±2.9 gün, deney grubunda ise 3.5±0.5 gün olduğu ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p=0.000).Sonuç: Kemoterapi alan yetişkin hastalarda arı sütü ile yapılan ağız bakımının mukozit derecelerinin iyileşmesinde etkili olduğu görülmüştür. Oral mukozitin yönetiminde arı sütünün ağız bakım protokolleri arasında yer alması ve 1g/gün olarak kullanımı önerilir.
Anahtar Kelimeler: Arı Sütü, Hemşirelik, Kemoterapi, Oral Mukozit.

Hakkında muratcakir

muratcakir

BUNU DA OKUYABİLİRSİN

Azerbaycan yöresine ait propolis örneklerinin antioksidan özelliklerinin belirlenmesi

Menşure Maden Çalışkol Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir