Anasayfa / E-Kütüphane / Yüksek Lisans Tezleri / Yüzücülerde arı sütü kullanımının bazı kan parametreleri üzerine etkisi

Yüzücülerde arı sütü kullanımının bazı kan parametreleri üzerine etkisi

Kadir Yıldız
Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı, 2011, 85 s.
TEZ NO: 288924
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Düzenli egzersiz yapan yüzücülerde farklı dozlarda arı sütü kullanımının yüzücülerin kan parametreleri üzerine etkisinin olup olmadığı araştırıldı.Çalışmaya Erciyes Üniversitesi yüzme havuzunda aynı antrenmanları yapan 18-25 yaş aralığında yer alan rastgele seçilen sağlıklı 40 yüzücü katıldı. Seçilen 40 yüzücüyü 4 gruba ayırıp 1.gruba plasebo (mısır nişastası), 2.gruba 500 mg/gün, 3.gruba 1g/gün ve 4.gruba da 2 gr/gün Tarım ve Köy işleri Bakanlığı izniyle üretilmiş olan, arı sütü kapsülleri 4 hafta boyunca günde 1 kez kahvaltıdan 20-30 dk önce verildi. Yüzücülere antrenman programı olarak haftanın 5 günü, günde 2 saat toplamda 20 km yüzme antrenmanı uygulaması yaptırıldı. İstatistiksel analizlerde tekrarlayan ölçümlerde çift yönlü varyans analizi, grup içi karşılaştırmalarda paired sample t testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi olarak p< 0,05 alındı.Yüzücülerin fiziksel bulgularında beden kitle indeksi, bazal metabolik hız, vücut yağ yüzdesi, yağsız vücut kitlesi ve toplam vücut sıvısı değerlerinde anlamlı farklılık bulunmadı. Glikoz, kreatinin, trigliserid, kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), laktat dehidrogenaz (LDH), keatin kinaz (CK) ve alanin aminotransferaz (ALT) düzeyleri ile tam kan sayımlarının eritrositer, lökositer ve trombositer değerlerinde de anlamlı farklılık tespit edilmedi. Ancak kan üre azotu (BUN), aspartat aminotransferaz (AST) ve trombositer bulgulardan platelet dağılım genişliği (PDW değerlerinde anlamlı farklılık bulundu.Sonuç olarak, istatistiksel açıdan önemli olmamakla birlikte arı sütünün sporcuların trigliserid, LDL kolesterol, total kolesterol gibi zararlı kan yağlarının düzeylerini düşürdüğü ve HDL kolesterol gibi yararlı lipoproteinlerinde seviyelerini arttırdığı tespit edildi. Arı sütü gibi doğal, herhangi bir yan etkisi olmayan bir besinin sporcuların performansını arttırmada ve yorgunluklarını düşürmede, içerdiği protein, vitaminler yardımıyla da bireylerin gelişim aşamasını tamamlamalarında büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yüzücüler, arı sütü, kan parametreleri, ergojenik yardımcılar

Hakkında muratcakir

muratcakir

BUNU DA OKUYABİLİRSİN

Azerbaycan yöresine ait propolis örneklerinin antioksidan özelliklerinin belirlenmesi

Menşure Maden Çalışkol Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir