Anasayfa / E-Kütüphane / Yüksek Lisans Tezleri / Türkiye’nin bazı illerinden toplanan propolislerin antimikrabiyal, antioksidan aktiviteleri ve biyoaktif bileşenlerinin tayini

Türkiye’nin bazı illerinden toplanan propolislerin antimikrabiyal, antioksidan aktiviteleri ve biyoaktif bileşenlerinin tayini

Ceren Yavuz
Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı, 2011, 63 s.
TEZ NO: 309110
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye’nin Van, Erzurum, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Muğla şehirlerinden toplanan etanolik propolis ektrelerinin antimikrobiyal, antioksidan aktiviteleri ve biyoaktif bileşenleri belirlendi.Etanolik propolis ekstrelerinin antimikrobiyal aktiviteleri, dört Gram-pozitif bakteri (Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus), altı Gram-negatif bakteri (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Shigella sonnei, Yersinia enterocolitica), iki maya (Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae) ve bir küf (Aspergillus niger) türü ile disk difüzyon ve agar dilüsyon yöntemine göre test edildi. Propolis ekstreleri, Gram-pozitif bakterilere karşı, Gram-negatif bakterilerden ve bakterilere karşı maya ve küflerden daha güçlü aktivite gösterdi. En düşük etki değeri (MIC), antibakteriyal etkiyi belirlemedeki seri sulandırma tekniği kullanılarak belirlendi. Bu bakterilere karşı elde edilen MIC değerleri, 6.25 ile 50 µg/mL arasında değişti.Etanolik propolis ekstrelerinin aktioksidan aktiviteleri, Demir indirgeyen antioksidan güç (FRAP) yöntemi, Bakır iyonu indirgeyen antioksidan kapasite (CUPRAC) yöntemi ve 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) ile serbest radikal süpürme aktivitesi yöntemiyle belirlendi. Etanolik propolis ekstrelerinin Toplam fenolik içeriği (TPC), Folin-Ciocalteu yöntemi ile belirlendi. Test sonuçlarına göre, etanolik propolis ekstreleri, en yüksek antioksidan aktiviteye sahiptir. Etanolik propolis ekstrelerinin biyoaktif bileşenleri GC-MS ile analiz edildi.Bu çalışmaya göre, etanolik propolis ekstreleri, mevcut sentetik antimikrobiyal ve antioksidan ajanlara alternatif olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Propolis, antimikrobiyal aktivite, antioksidan aktivite, toplam fenolik içerik, GC-MS.

Hakkında muratcakir

muratcakir

BUNU DA OKUYABİLİRSİN

Azerbaycan yöresine ait propolis örneklerinin antioksidan özelliklerinin belirlenmesi

Menşure Maden Çalışkol Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir