Anasayfa / E-Kütüphane / Yüksek Lisans Tezleri / Propolisin etanolik ekstresinin helıcobacter pylorı ye karşı antimikrobiyal etkisinin araştırılması

Propolisin etanolik ekstresinin helıcobacter pylorı ye karşı antimikrobiyal etkisinin araştırılması

Ersin Karabulut
Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 2011, 62 s.
TEZ NO: 311436
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Helicobacter pylori, gastrit, duodenal ve peptik ülser, gastrik karsinoma ve mukoza ile ilişkili lenfoid doku lenfoması gibi pek çok gastrointestinal sistemle ilgili hastalıklara neden olmaktadır. Günümüzde H. pylori’nin eradike edilmesi için çeşitli çoklu antibiyotik rejimleri kullanılmakta, ancak gerek antibiyotik kullanımında yan etkilerin gözlenmesi, gerek bakterilerin antibiyotiklere direnç geliştirmeleri ve gerekse istenilen yanıtın her vakada alınamaması yeni tedavi arayışlarının ortaya çıkmasına ve böylece doğal kaynaklara yönelimin hızlanmasına neden olmuştur.Propolis, bal arıları tarafından bitkilerden toplanan doğal bir ürün olup, antimikrobiyal, antioksidan, antitümöral, antiinflamatuar gibi biyolojik aktivitelere sahip olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmada, Kayseri ve çevresinden toplanan propolisin H. pylori üzerine antimikrobiyal aktivitesinin in vitro olarak araştırılması amaçlanmıştır.Çalışmada, propolisin etanol ile hazırlanan ektresi kullanıldı. Propolisin etanolik ekstraktının 16-1024 µg/ml aralığında iki kat artan konsantrasyonları hazırlandı ve H. pylori üzerine antimikrobiyal aktivitesi disk difüzyon ve agar dilüsyon yöntemleri kullanılarak araştırıldı. Disk difüzyon testine göre 64 µg/ml ve üzeri konsantrasyonlarda belirgin inhibisyon zon çapları gözlenirken, agar dilüsyon yönteminde minimal inhibitör konsantrasyon 128 µg/ml olarak belirlendi.Sonuç olarak Kayseri ve çevresinden toplanan propolisin H. pylori’ye etkili olduğu gösterilmiş olup, bu çalışmanın propolisin H. pylori eradikasyonunda kullanımı ile ilgili deneysel ve klinik çalışmaların önünü açacağı düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori; antimikrobiyal aktivite; propolis

Hakkında muratcakir

muratcakir

BUNU DA OKUYABİLİRSİN

Azerbaycan yöresine ait propolis örneklerinin antioksidan özelliklerinin belirlenmesi

Menşure Maden Çalışkol Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir