Anasayfa / E-Kütüphane / Yüksek Lisans Tezleri / Propolis ekstraktlarının fibroblast hücre serilerinde H2O2 ile uyarılmış DNA hasarı (Genotoksisite) üzerine etkisinin comet assay yöntemi ile araştırılması

Propolis ekstraktlarının fibroblast hücre serilerinde H2O2 ile uyarılmış DNA hasarı (Genotoksisite) üzerine etkisinin comet assay yöntemi ile araştırılması

Selim Demir
Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, 2010, 83 s.
TEZ NO: 266653
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Propolis, polifenolik bileşikler ve flavonoidler açısından zengin, toplandığı bölgenincoğrafyasına ve iklimine göre kompozisyonu değişebilen, antibakteriyel, antitümöral,antiinflamatuar, antioksidatif, antimutajenik ve diğer faydalı aktiviteleri ile doğal bir ilaçolarak kullanılan önemli bir arı ürünüdür. Propolisin biyolojik etkisi, çoğunluklaflavonoidlerin varlığına atfedilmektedir. Reaktif oksijen ürünlerinin oluşumundaki artma,antioksidan enzim düzeylerindeki azalma ve/veya DNA onarım mekanizmalarında defektolması, oksidatif DNA hasarı oluşumuna yol açmaktadır. Oksidatif hasara bağlı olarakDNA’da; tek ve çift zincir kırıkları, alkali labil bölgeler, baz modifikasyonları ve şeker-fosfatomurga hasarı meydana gelebilir veya DNA ile protein arasında çapraz bağlanma olabilir.Günümüzde genotoksisite çalışmalarında birçok yöntem kullanılmakla birlikte; basit, ucuz vetekrarlanabilir bir metot olan comet analizi diğer yöntemlerden bir adım öne çıkmaktadır. Buçalışmada, fibroblast hücre serileri kullanılarak Trabzon propolisinin etanolik ekstraktlarının50 ?g/mL’ lik konsantrasyonda, H2O2 ile indüklenmiş DNA hasarı üzerine etkisi cometanalizi ile incelendi. Hücrelerin, 50 ?g/mL etanolik propolis ekstraktıyla; genotoksik ajandanönce, genotoksik ajanla aynı anda ve genotoksik ajandan sonra muamelesi sonucu DNAhasarındaki % azalma sırasıyla; % 96, % 98.92 ve % 99.84 olarak saptandı. Sonuç olarakpropolisin etanolik ekstraktlarının; fibroblast hücre serilerinde, H2O2 kaynaklı DNA hasarınıengellediği ve antigenotoksik aktiviteye sahip olabileceği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Propolis, DNA comet analizi, Genotoksisite, Antigenotoksisite, Primerfibroblast hücre serileri.

Hakkında muratcakir

muratcakir

BUNU DA OKUYABİLİRSİN

Azerbaycan yöresine ait propolis örneklerinin antioksidan özelliklerinin belirlenmesi

Menşure Maden Çalışkol Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir