Anasayfa / E-Kütüphane / Yüksek Lisans Tezleri / Nitrik oksit sentaz inhibisyonu oluşturulan sıçanlarda kan basıncı, tirozin hidroksilaz aktivitesi ile birlikte bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine propolisin etkileri

Nitrik oksit sentaz inhibisyonu oluşturulan sıçanlarda kan basıncı, tirozin hidroksilaz aktivitesi ile birlikte bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine propolisin etkileri

Ayşe Göğebakan
Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı, 2010, 77 s.
TEZ NO: 271434
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Nitrik oksit (NO) sentezinin ve biyoyararlanımının azalması hipertansiyon (HT) gelişiminde önemli rol oynar. Propolis bal arıları tarafından çeşitli bitkilerden toplanan reçinemsi bir üründür. Tirozin hidroksilaz (TH) katekolaminlerin biyosentezinde hız kısıtlayıcı enzimdir. Bu çalışmanın amacı; kronik NG-nitro-L-arjinin metil ester (L-NAME) uygulaması ile nitrik oksit sentaz (NOS) inhibisyonu yapılan sıçanlarda kan basıncı, adrenal medulla, kalp ve hipotalamus dokularında TH aktivitesi ve total RNA üzerine propolisin etkilerini araştırmaktır. Deney hayvanları kontrol, L-NAME (15 gün, 40mg/kg, intraperitonal), propolis (15 gün, 200 mg/kg, gavaj yoluyla) ve L-NAME+propolis (L-NAME uygulamasının son 5 günü 200 mg/kg, gavaj yoluyla) olmak üzere dört gruba ayrıldı. L-NAME uygulanan gruplarda, TH aktivitesi ve total RNA seviyeleri adrenal medulla, kalp ve hipotalamus dokularında anlamlı artış gösterdi (p<0.05). L-NAME grubu ile karşılaştırıldığında L-NAME+propolis grubunda TH aktivitesi ve total RNA seviyelerinde anlamlı düşüşler gözlendi (p<0.05). Propolis uygulanan sıçanların TH aktiviteleri kontrol grubuna göre arttı. L-NAME, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında kan basıncında anlamlı artışa neden oldu (p<0.05). L-NAME uygulanan sıçanlara propolis uygulaması ile kan basıncı azaldı; fakat bu azalma istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05).L-NAME uygulaması glukoz, albumin, globulin, kreatinin, üre, trigliserit, kolesterol, AST, ALT, ALP, GGT, RBC, WBC, HB, HCT, nötrofil, eozinofil, bazofil ve monosit değerlerinde artışa; fakat toplam protein, PLT ve lenfosit değerlerinde anlamlı azalmaya neden oldu (p<0.05). L-NAME uygulanan grup ile karşılaştırıldığında, L-NAME+propolis grubunda bu değerlerde anlamlı değişikliklerin olduğu gözlendi (p<0.05). Propolis uygulanan grupta ise bu değerlerde herhangi bir değişiklik tespit edilmedi (p>0.05).Bu sonuçlar, propolisin TH aktivitesini azalttığını, katekolaminlerin sentezini ve kan basıncını düzenleyebildiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, L-NAME, Propolis, Adrenal medulla, Kalp, Hipotalamus, Nitrik oksit, Biyokimyasal parametreler, Hematolojik parametreler

Hakkında muratcakir

muratcakir

BUNU DA OKUYABİLİRSİN

Azerbaycan yöresine ait propolis örneklerinin antioksidan özelliklerinin belirlenmesi

Menşure Maden Çalışkol Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir