Anasayfa / E-Kütüphane / Yüksek Lisans Tezleri / Van ili gezginci arıcılık hareketlerinin belirlenmesi

Van ili gezginci arıcılık hareketlerinin belirlenmesi

Veysel Serkan Günbey
Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Bölümü / Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı, 2007, 61 s.
TEZ NO: 213446
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışmada, bitkilerin farklı çiçeklenme dönemleri izlenerek, yıl içerisinde daha fazla ürün alabilmek amacıyla diğer bölgelerden Van’a gelen ve Van’dan başka yörelere giden arıcıların mevsimsel hareketleri incelenmiştir.Çalışmada, Van’a farklı bölgelerden gelen ve Van’dan farklı bölgelere giden toplam 140 gezginci arıcı ile yapılan anketlerden elde edilen orijinal veriler değerlendirilmiştir. Dört ana başlık altında toplanan anket formlarının ilk bölümünde arıcının ve arıcılık işletmesinin niteliklerine, ikinci bölümde arıcıların mevsimsel hareketlerine ve üçüncü bölümde iki gezginci grup arasındaki farklılıklarının belirlenmesine yönelik sorular yer almıştır. Son bölümde ise gezginci arıcıların hareketleri sırasında karşılaştıkları sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır.Araştırmada Van’a gelen gezginci arıcıların %56.67’sinin, yerli gezginci arıcıların ise %62.50’sinin asıl mesleklerinin arıcılık olduğu belirlenirken arıcılıktan sağlanan gelirin yıllık gelir içerisindeki payı %50’den fazla olanların oranı Van’a gelenlerde %81.67, yerli gezgincilerde ise %52.50 olarak saptanmıştır. Van’a gelen arıcıların %65.00’inin Hatay İli arıcılarının olduğu belirlenen araştırmada ikinci sırayı Ordu İli arıcıları almaktadır. Genel olarak, görüşülen 60 gezginci arıcının 39’u Hatay, 20’si Ordu, 1’i Antalya İli’nden gelmiştir. Arıcıların Van ve çevresine geliş tarihleri nektar akım başlangıcına rastlamaktadır. İl’e gelen arıcıların %41.67’si haziran ayının ilk haftasında, %26.67’si mayıs ayının üçüncü haftasında, %13.33’ü mayıs ayının ilk haftasında ve %11.67’si mayıs ayının dördüncü haftasında gelmektedirler.Yerli gezginci arıcıların % 86.25’i Van İl’inden kışlatma amacıyla ayrılırken % 7.50’si kışlatma ve çam balı üretimini birlikte amaçladıkları için İl’den ayrılmaktadır. Yerli arıcıların %38.75’i konaklama bölgesi olarak Adana İl’ini tercih ederken Hatay İl’ini tercih edenlerin oranı % 21.25, Mersin İl’ini tercih edenlerin oranı %15.00 olarak saptanmıştır. Gittikleri bu bölgelerde arıcıların %33.75’inin 6-7 ay, %31.25’inin 5-6 ay, %17.50’sinin ise 4-5 ay konakladıkları belirlenmiştir.Önemli bal arısı gen merkezlerinden olan Türkiye’de son yıllarda giderek artan denetimsiz gezginci arıcılık, yerel genotiplerin elden çıkmasına ve bir gen karmaşasına neden olmaktadır. Gezginci arıcılığın, yörelerine adapte olmuş ve gelecekte ıslah çalışmalarına materyal olabilecek yerel genotiplerin kaybolma riskini ortadan kaldıracak biçimde düzenlenmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Arıcılık, Gezginci arıcılık hareketleri, Van

Hakkında muratcakir

muratcakir

BUNU DA OKUYABİLİRSİN

Azerbaycan yöresine ait propolis örneklerinin antioksidan özelliklerinin belirlenmesi

Menşure Maden Çalışkol Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir