Anasayfa / E-Kütüphane / Yüksek Lisans Tezleri / Sığır Oositlerinin İn vitro nükleer olgunlaşması üzerine arı sütünün etkisi

Sığır Oositlerinin İn vitro nükleer olgunlaşması üzerine arı sütünün etkisi

Emre Şirin
Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı, 2004, 76 s.
TEZ NO: 155063
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, sığır oositlerinin in vitro olgunlaşmalarında kültür ortamında protein kaynağı olarak serum yerine arı sütünün kullanım olanaklarının araştırılmasıdır. Araştırmanın materyalini, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezbahası (SAMES A.Ş.)’ında kesilen sığırlardan alınan ovaryumlardan elde edilen oositler oluşturmuştur. Oositler, ovaryumlar üzerinde bulunan 2-8 mm çapındaki folliküllerden aspire edilmiştir. Elde edilen oositler, protein kaynağı olarak %10 arı sütü veya %10 fötal buzağı serumu ilave edilen iki farklı kültür ortamında (bikarbonat tamponlu TCM-199) 39 °C’de, havada %5 C02 ve %95 nemli atmosferde 22 saat süreyle olgunlaştırılmışlardır. %10 arı sütü ilave edilen kültür ortamındaki in vitro olgunlaşma oranı %78 (Metefaz-ll’ye ulaşanların oranı) iken, fötal buzağı serumu ilave edilen kültür ortamında bu oran %77 olarak tespit edilmiştir (P>0.05). İn vitro olgunlaşma sonrası parthenogenetik aktivasyonu takiben 48. saate kadar, protein kaynağı olarak %10 arı sütü ilave edilen kültür ortamında olgunlaştırman oositlerin %36’sı, fötal buzağı serumu ilave edilen kültür ortamında olgunlaştırman oositlerin ise %42’si granulosa monolayer hücre kültürü ile ko-kültürde 2 hücreli ve daha ileriki aşamalara kadar bölünmüştür (P>0.05). Sonuç olarak, protein kaynağı olarak kültür ortamına %10 arı sütü ilavesinin sığır oositlerinin in vitro olgunlaşmalarında başarılı bir şekilde kullanılabileceği ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sığır, oosit, in vitro, nükleer olgunlaşma, arı sütü, parthenogenetik aktivasyon

Hakkında muratcakir

muratcakir

BUNU DA OKUYABİLİRSİN

Azerbaycan yöresine ait propolis örneklerinin antioksidan özelliklerinin belirlenmesi

Menşure Maden Çalışkol Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir