Anasayfa / E-Kütüphane / Yüksek Lisans Tezleri / Kars yöresindeki bal arılarında (Apis mellifera) varroosis’in yaygınlığı

Kars yöresindeki bal arılarında (Apis mellifera) varroosis’in yaygınlığı

Kadir Önk
Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Parazitoloji Anabilim Dalı, 2003, 51 s.
TEZ NO: 138083
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Türkiye’de arıcılığın yaygın olarak yapıldığı Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Kars ili ve çevresindeki bal arılarında (Apis mellifera) varroosis’in yaygınlığını saptamak amacıyla bu araştırma yapılmıştır. Bu amaçla Mayıs 2001 -Eylül 2002 tarihleri arasında, Kars il merkezi ve Kars’a bağlı 7 ilçe olmak üzere toplam 8 ana yerleşim yeri odak olarak belirlenmiştir. Bu odaklardaki 80 yerleşim yerinden, arıların uçuş mesafesi göz önüne alınarak en az 5 km aralıklarla 1 12 arılıktaki toplam 4599 koloninin 2870 (% 62.40) inden numune alınarak Kafkas Üniversitesi Parazitoloji Anabilim Dalı Laboratuan’na getirilmiştir. 112 arılıktan 49’unda kolonilerin tamamı, 63 arılıktaki kolonilerin ise en az % 20’si Varroidae türleri yönünden muayene edilmiştir. Herbir arılıktan toplanan parazitler, içerisinde %70 alkol bulunan flakon şişeler içerisine ayrı ayrı konulmuştur. Teşhis için parazitler ilk önce laktofenol içerisinde yeterince şeffaf laştı rı İm ı ş, daha sonra mikroskop altında morfolojik özellikleri incelenmiştir. İncelenen 2870 bal arısı kolonisinin tamamında (% 100) varroosis saptanmış olup, morfolojik kriterlere bakılarak bütün kolonilerden toplanan parazitler Varma jacobsoni olarak identifiye edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bal Arısı, Varma jacobsoni, Yaygınlık

Hakkında muratcakir

muratcakir

BUNU DA OKUYABİLİRSİN

Azerbaycan yöresine ait propolis örneklerinin antioksidan özelliklerinin belirlenmesi

Menşure Maden Çalışkol Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir