Anasayfa / E-Kütüphane / Yüksek Lisans Tezleri / Hatay yöresi koşullarında Muğla (Apis mellifera anatolica), İtalyan (Apis mellifera ligustica) ve karniyol (Apis mellifera carnica) arı genotiplerinde bazı fizyolojik ve davranışsal özelliklerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırma

Hatay yöresi koşullarında Muğla (Apis mellifera anatolica), İtalyan (Apis mellifera ligustica) ve karniyol (Apis mellifera carnica) arı genotiplerinde bazı fizyolojik ve davranışsal özelliklerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırma

Aziz Gül
Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı, 2003, 72 s.
TEZ NO: 135873
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışmada, Hatay yöresi koşullarında Muğla (Apis mellifera anatolica), İtalyan (Apis mellifera ligustica) ve Karniyol {Apis mellifera carnicd) arı genotipleri, bazı fizyolojik ve davranışsal özellikler bakımından karşılaştırılmıştır. Fizyolojik özelliklerin belirlenmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Karniyol, İtalyan ve Muğla genotiplerinin yaşama güçleri sırasıyla % 91.6, % 91.6 ve % 83.3; ortalama anlı çerçeve sayıları 7.53+0.19, 8.05±0.28 ve 7.07+0.16 adet/koloni; ortalama yavrulu alanları 3904.80±144.92, 3948.52+177.47 ve 3451.05+128.64 cm2/koloni; kışlama yetenekleri % 84.61, % 92.30, % 84.90; ortalama koloni ağırlıkları 24.00±0.39, 24.48+0.50 ve 23.54+0.31 kg/koloni ve ortalama bal verimleri ise 12.59 ± 0.52, 9.65 ± 0.75 ve 1 1.68+0.50 kg/koloni; olarak belirlenmiştir. Davranışsal özelliklerin belirlenmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Karniyol, İtalyan ve Muğla genotiplerinin ilk iğneleme için geçen ortalama süre sırasıyla, 30.76±0.84, 32.88±0.75 ve 23.76+0.76 sn; ortalama iğne sayıları 2.58±0.14, 2.25±0.10, 3.64±0.19; Oğul döneminde kolonilerde oluşturulan ortalama yüksük sayıları 6.04±0.73, 9.57+1.23 ve 7.16±1.09 adet/koloni; iki haftalık süredeki ortalama propolis verimleri 1.45 ±0.12, 1.26 + 0.10 ve 2.07 ± 0.28 g/koloni; ortalama polen verimleri ise 52.31+ 3.46, 53.16+4.32 ve 42.69+3.07 g/koloni/3gün olarak belirlenmiştir. Karniyol (Apis mellifera carnica) ve İtalyan (Apis mellifera ligustica) genotip gruplarında, yaşama gücü, arılı çerçeve sayısı ve polen veriminin Muğla (Apis mellifera anatolica) genotipine göre daha yüksek, hırçınlık eğilimlerinin ise daha düşük olduğu belirlenmiştir. Koloni ağırlığı ve yavrulu alan bakımından ise genotip grupları arasında önemli farklılıkların olmadığı (P>0.05) saptanmıştır. Oğul verme eğiliminin Karniyol (Apis mellifera carnica) ve Muğla (Apis mellifera anatolica) genotiplerinde, İtalyan (Apis mellifera ligustica)genotipine göre daha düşük olduğu, propolis veriminin Muğla (Apis mellifera anatolica) genotipinde diğer genotiplere göre daha fazla olduğu, kışlama yeteneğinin ise İtalyan genotipinde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Apis mellifera L, Muğla, İtalyan, Karniyol, Davranışsal Özellikler, Fizyolojik Özellikler

Hakkında muratcakir

muratcakir

BUNU DA OKUYABİLİRSİN

Azerbaycan yöresine ait propolis örneklerinin antioksidan özelliklerinin belirlenmesi

Menşure Maden Çalışkol Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir