Anasayfa / E-Kütüphane / Yüksek Lisans Tezleri / Elazığ yöresinde satılan süzme ballarda türev spektrofotometri ile oksitetrasiklin ve sülfamezatin tayini

Elazığ yöresinde satılan süzme ballarda türev spektrofotometri ile oksitetrasiklin ve sülfamezatin tayini

Meral Turabik
Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 1995, 75 s.
TEZ NO: 45621
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Oksitetrasiklin (OTO, sülfamazatin (SM) ve karışımları türev spektroskopisi yöntemiyle analizlenmiştir. pH= 4.8 asetat tamponuyla hazırlanan farklı konsantrasyon ve oranlarda OTC ve SM içeren sulu saf çözeltilerde, spektrumun 2° türevi kullanıldığında, absorbans hataları ve ilaçların etkileşimi elimine edilerek, 230.5 nın de OTC’nin 239.5 nın de Sİİ’in tayini yapılmıştır.Kalibrasyon eğrileri 4-16 ppm OTC ve 2-12 ppm SM düzeylerine kadar lineerdir. Farklı konsantrasyonl ardaki OTC ve SM ile farklı OTC/SM karışımları % 90-96 düzeylerinde geri kazanılabilmektedir. Balda OTC ve SM analizi için alınacak optimum bal örneği miktarı 0.5 g. dır. Spektrum 2° türevi 370 nm de OTC’nin, 1° türev ve 252 nm’de Sİİ’in tayini, ön ayırma işlemlerine gerek kalmadan yapılabilmektedir. 8-20 ppm düzeylerinde bala eklenen ilaçların geri kazanılma oranlan OTC için % 91-93 ve SM için % 94-98’dir. OTC + SM’i birlikte içeren bal örneklerinde OTC/SM oranı 1:1-3:1 aralığında., OTC geri kazanma oranı 190-95., SM/OTC oram 1:1-1:3 aralığında ise 195-96 dır. Özgeçmişi bilinmeyen bal örneklerinde standart ekleme yöntemiyle spektrum 2* türevi 230.5 nın de OTC ve 1° türev 254.6 nın de SM tayin edilebilmektedir. Anahtar Kelimeler: 0xytetracycline; derivative spectrophotometry; honey analysis; spectroscopy.; sulphamezathine

Hakkında muratcakir

muratcakir

BUNU DA OKUYABİLİRSİN

Azerbaycan yöresine ait propolis örneklerinin antioksidan özelliklerinin belirlenmesi

Menşure Maden Çalışkol Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir