Anasayfa / E-Kütüphane / Yüksek Lisans Tezleri / İlkel kovanlardan modern kovanlara aktarmada, kuluçka verilmemesinin koloni populasyon ve verimi üzerine etkileri

İlkel kovanlardan modern kovanlara aktarmada, kuluçka verilmemesinin koloni populasyon ve verimi üzerine etkileri

Türker Savaş
Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı, 1993, 34 s.
TEZ NO: 27747
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışma sepet kovandan modern kovanlardan modern kovanlara aktarma sırasında kuluçka verilmemesinin koloni populasyon gelişimi ve bal verimi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmalar Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi anlığında 15 Mayıs- 18 Eylül döneminde, her biri 15 koloni içeren iki grupta yürütülmüştür. İki grubun karşılaştırmasında 6 gözlem döneminde elde edilen kuluçka etkinliği ve populasyon gelişimi ile sezon sonunda ayçiçeği (Helianthus annus L.) balı miktarıyla ilgili veriler kullanılmıştır. Kuluçka etkinliğinde gözlem dönemleri (P<0.01) ve grup x dönem interaksiyonu (P<0.05) istatistik olarak önemli bulunmuştur. Koloni populasyonu gelişimi farklılıklarında dönem istatistik olarak önemli (P<0.01) fakat grup x dönem interaksiyonu önemsiz (P>0.05) bulunmuştur. İki grubun bal veriminin istatistik karşılaştırmasında bal verimi farklılığı önemsiz (P>0.05) bulunmuştur. Sonuç olarak, sepet kovanların aktarılması sırasında kuluçka verilmemesinin verimliliği etkilemediği ve böylece yöntemin koloni sağlığı bakımından avantajları gözönüne alınarak uygulanabileceği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Balarısı; aktarma; kuluçka; populasyon; sepet kovan

Hakkında muratcakir

muratcakir

BUNU DA OKUYABİLİRSİN

Azerbaycan yöresine ait propolis örneklerinin antioksidan özelliklerinin belirlenmesi

Menşure Maden Çalışkol Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir