Anasayfa / E-Kütüphane / Yüksek Lisans Tezleri / Büyük mum güvesi (Galleria mellonella L.) ya etkili Bacillus thuringiensis suşları ve bunların plazmid içerikleri üzerinde araştırmalar

Büyük mum güvesi (Galleria mellonella L.) ya etkili Bacillus thuringiensis suşları ve bunların plazmid içerikleri üzerinde araştırmalar

Mustafa Akçelik
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Ürünleri Teknolojisi Anabilim Dalı, 1987, 63 s.
TEZ NO: 1149
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışmada bal arısı kovanlarından alman ölü büyük mum güvesi larvalarından izole edilen El izolatı ile Sandoz (İsviçre) tarafından üretilen Thuriap adlı pre- parattan izole edilen Bacillus thurinpiensis var, aizavvai susu kullanılmıştır. Bl izolatının teşhisi sonucu Bacillus thuringiensis var. thuringiensis olduğuna karar verilmiştir. Eu iki Bacillus thuringiensis türünün un rüvesi (Eohe stie kuehr.iella Zell) ve büyük mum güvesi (Galleria mellonella L. ) larva larına karşı etkinlikleri incelenmiştir. IX Paha sonra kimyasal mutagenler olan Ethidium bromide ye Acridine orange ile mutasyona uğratılan bakteriler Minimal agar üzerinde koloni morfolojisi, amino asit ve karbon kay nağı kullanım özelliklerine göre seçilmiştir. Bunlara ila veten ana suşlar ile mutant su şiardan bazılarının antibiyo tik dirençlilik özellikleri belirlenmiştir. Elde edilen 11 mutant suş faz kontrast mikroskopta kristal protein ve spor oluşturma yetenekleri yönünde ince lenmiştir. 11 lHutant susun üçünün spor oluşturan» kristal oluşturamayan diğerlerinin ise kristal ve spor negatif oldukları saptanmıştır. Bunu takiben 11 mutant susun Ephestia kuehniella Zell ve galleria mellonella (L. ) larvalarına karşı etki leri belirlenmiştir. Kristal sentezinin plazmidde bulunan genler tara fından kontrol edildiği bilinmektedir. Bu nedenle bakterilerin plazmid profilleri incelenmiştir. Sonuçta mutagen uygulaması ile, plazmid bantlarında değişiklik meydana gelmemiş olma sına rağmen etkinin $ 10-30 a düştüğü saptanmıştır. Elde edilen veriler Bacillus thuringiensis üretimi sırasında kalite kontrolünde kullanılabilecek, plazmid profili ve faz kontrast mikroskopta kristal tespitini içe ren bir yöntem ortaya konmasına olanak sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Bacillus thuringiensis, Plazmid, Büyük mum güvesi, Kristal protein.

Hakkında muratcakir

muratcakir

BUNU DA OKUYABİLİRSİN

Azerbaycan yöresine ait propolis örneklerinin antioksidan özelliklerinin belirlenmesi

Menşure Maden Çalışkol Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir