Anasayfa / E-Kütüphane / Doktora Tezleri / Türkiye’de organik ve geleneksel olarak üretilen bazı hayvansal ve bitkisel ürünlerdeki metal (Kurşun, Kadmiyum, Bakır, Çinko, Demir) düzeylerinin karşılaştırılması

Türkiye’de organik ve geleneksel olarak üretilen bazı hayvansal ve bitkisel ürünlerdeki metal (Kurşun, Kadmiyum, Bakır, Çinko, Demir) düzeylerinin karşılaştırılması

Emre Arslanbaş
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmakoloji ve Toksikoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı, 2010, 108 s.
TEZ NO: 272029
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Çalışma çerçevesinde, Ankara piyasasında çeşitli satış yerlerinden temin edilen hayvansal ve bitkisel kaynaklı organik ve geleneksel örnekler, buğday, yeşil mercimek, bal (çiçek balı) ve yumurtada kurşun, kadmiyum, bakır, çinko ve demir düzeylerinin belirlenmesi, birbirlerine ve ulusal, uluslararası limitler ile benzer çalışmalara göre karşılaştırılması amaçlandı. Bu çalışmada, her ürün çeşidi için 10 farklı parti/seri numaradan 40 adet geleneksel ve 40 adet organik olacak şekilde toplam 80 örnek toplandı. Örneklerdeki metal düzeyleri ICP-AES (Endüktif Eşleşmiş Plazma-Atomik Emisyon Spektrometresi) cihazı ile belirlendi. Bunun için öncelikle mikrodalga yakma yöntemi ile örneklerin organik yapılarının parçalanması ve cihazda analiz edilebilecek forma gelmesi sağlandı. Yapılan analizler sonucunda organik ve geleneksel buğday, yeşil mercimek, bal ve yumurtada kurşun ve kadmiyum element tespit sınırının (Limit of detection, LOD) altında bulunurken, bal ve yumurtada bakır da LOD altında bulundu. Buğday numunelerinde geleneksel örneklerdeki Cu ve Zn düzeyleri, organik örneklerden daha yüksek belirlenirken, organik örneklerdeki Fe düzeyinin geleneksel örneklerden daha yüksek olduğu belirlendi. Yeşil mercimekte geleneksel örneklerdeki Cu, Zn ve Fe düzeyleri, bal ve yumurta numunelerinde ise geleneksel örneklerdeki Zn ve Fe düzeyleri organik örneklerden daha yüksek bulundu. Besinsel değer bakımından da tüm örneklerin Zn, Fe ve Cu yönünden uygun olduğu belirlendi. Analiz edilen organik örneklerdeki ortalama metal düzeyleri; buğdayda Cu 3,68±0,17 ppm, Zn 18,89±2,44 ppm, Fe 38,89±1,48 ppm, yeşil mercimekte Cu 7,54±0,16 ppm, Zn 29,38±1,31 ppm, Fe 65,87±2,22 ppm, balda Zn 17,90±1,38 ppm, Fe 10,43±0,62 ppm ve yumurtada Zn 17,35±1,06 ppm, Fe 19,76±0,73 ppm olarak tespit edilirken, geleneksel örneklerdeki ortalama metal düzeyleri; buğdayda Cu 4,96±0,21 ppm, Zn 26,03±1,64 ppm, Fe 32,25±1,72 ppm, yeşil mercimekte Cu 7,81±0,15 ppm, Zn 36,80±2,20 ppm, Fe 73,10±2,44 ppm, balda Zn 34,93±6,04 ppm, Fe 12,34±0,71 ppm ve yumurtada Zn 18,84±1,21 ppm, Fe 21,45±1,43 ppm olarak tespit edildi. Çalışma sonucunda örneklerdeki ortalama metal düzeylerinin buğday ve yeşil mercimekte Fe>Zn>Cu, balda Zn>Fe ve yumurtada ise Fe>Zn şeklinde sıralandığı gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Bitkisel ürün; Geleneksel; Hayvansal ürün; Metal; Organik

Hakkında muratcakir

muratcakir

BUNU DA OKUYABİLİRSİN

Kemoterapi alan çocuklara bal ile yapılan ağız bakımının mukozitin önlenmesi ve iyileşmesine etkisi

Hacer Bulut Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir