Anasayfa / E-Kütüphane / Doktora Tezleri / Bal örneklerinde asetamiprid kalıntısının ve bozunma ürününün tayini için yöntem geliştirilmesi

Bal örneklerinde asetamiprid kalıntısının ve bozunma ürününün tayini için yöntem geliştirilmesi

Oya Tanç Yeter
Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, 2007, 148 s.
TEZ NO: 201587
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bal örneklerinde asetamiprid ((E)-N1-[(6-kloro-3-piridil)metil-N2-siyano- N1-metil asetamidin) kalıntısı ve ana bozunma ürünü IM-1-2 ((E)-N2-karbamoil-Nı- [(6-klloro-3-pridil)metil]-NI-metilasetamidin))’in tayini için analitik metot gelistirildi. Asetamiprid içeren bal örnekleri diklormetan ile ekstrakte edildikten sonra, asetamipridin ve onun ana bozunma ürününün tayini HPLC-DAD ile yapıldı. Gelistirilen metodun tespit sınırı 0.07mgkg?1 ve tayin sınırı ise 0.10mgkg-1’dir. Ortalama geri kazanım oranı % 96.95±2.59 (1.00 mgkg-1) ve %120±7.05 (0.10 mgkg-1) olarak hesaplandı. Asetamipridin sulu ortamdaki kararlılıgı pH:1.30-10.00 arasındaki tampon çözeltilerde incelendi. Tampon çözeltilerdeki asetamiprid ve IM-1-2 miktarlarındaki degisim 6 ay boyunca HPLC ile izlendi. Ayrıca örneklerdeki degisim GC-MS ile kalitatif olarak da izlendi. 6 ay sonunda pH:1.30, 2.00, 9.00, 10.00’da asetamiprid kademeli olarak bozundu. En yüksek bozunma oranı pH:10.00’da gözlendi. Olusan bozunma ürünleri GC-EI-MS, GC-PCI-MS ve NMR teknikleri ile IM-1-4 (N-metil- (6-kloro-3-piridil)metilamin) ve IM-1-2 olarak tanımlandı. Ayrıca asetamipridin degisik türdeki bal ortamlarındaki kararlılıgı çalısıldı. ATP ile kirletilen bal örnekleri 20, 30 ve 40oC’de tutularak, asetamiprid ve IM-1-2 miktarlarındaki degisim 6 ay boyunca HPLC-DAD ile izlendi. Örneklerdeki degisim kalitatif olarak ayrıca GC-MS ile izlendi. Tampon çözeltilerdeki bozunma ürünlerinin balda da meydana geldigi, bozunma ürünlerinin ve bozunma hızlarının bal türüne baglı olmadıgı gözlendi.

Hakkında muratcakir

muratcakir

BUNU DA OKUYABİLİRSİN

Kemoterapi alan çocuklara bal ile yapılan ağız bakımının mukozitin önlenmesi ve iyileşmesine etkisi

Hacer Bulut Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir