Anasayfa / E-Kütüphane / Doktora Tezleri / Van gölü havzası bal arısı (Apis mellifera L. ) genotiplerinin morfolojik özelliklerinin belirlenmesi ve van ekolojik koşullarında kafkas arısı (a. m. caucasica g.) ile performanslarının karşılaştırılmas

Van gölü havzası bal arısı (Apis mellifera L. ) genotiplerinin morfolojik özelliklerinin belirlenmesi ve van ekolojik koşullarında kafkas arısı (a. m. caucasica g.) ile performanslarının karşılaştırılmas

Cengiz Erkan
Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı, 2006, 90 s.
TEZ NO: 182681
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Van Gölü Havzası bal arısı (Apis mellifera L.) genotiplerinin morfolojik özelliklerini belirlemeyi ve Van koşullarında yerel arıların Kafkas arısı (A .m. caucasica) ile performanslarını karşılaştırmayı amaçlayan araştırmanın ilk aşamasında morfolojik özelliklerin belirlenmesi için Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerine bağlı 18 köyden işçi arı örnekleri toplanmıştır. YYÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nde yapılan ölçümlerle her bir arı için belirlenen 32 özelliğin birlikte değişimleri ve aralarındaki olası korelasyonlar nedeniyle tüm özelliklerin dikkate alınmasıyla verilere uygulanan çok değişkenli istatistik analiz yöntemi (MANOVA) sonucunda köyler arası farkın önemli oldukları ortaya çıkmıştır (P<0.01). Araştırma konusu 32 özellikten analize dahil edilen 20 adetiyle hesaplanan diskriminat fonksiyonlarına göre toplam 1215 işçi arı örneğinin %56.3 oranla gerçek gruplarına dağıldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca köylerin koordinat sistemindeki dağılımlarını incelemek amacıyla oluşturulan bölge haritasında Bitlis ili Mutki lçesi Kovanlı Köyü ile Kafkas populasyonlarının en geniş alanlara sahip populasyonlar olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci aşaması için Kovanlı Köyü ve Kafkas arılarından üretilerek doğal ortamlarında çiftleştirilen ana arılar ile oluşturulan kolonilerin 2003- 2004 yılları süresince arılı çerçeve sayıları, yavrulu alan, uçuş etkinlikleri, hırçınlık eğilimleri ve bal verimleri incelenmiştir. Arılı çerçeve sayıları, uçuş etkinliği ve bal verimi bakımından gruplar arasında gözlenen farklılıklar önemsiz iken yerel arıların daha hırçın olduğu ve daha fazla yavrulu alan ürettiği belirlenen araştırmada söz konusu iki özellik bakımından grup ortalamaları arasındaki farklar istatistik olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). Ülke genelinde kullanımı yoğun olan Kafkas arısına yakın değerler gösteren ve gelecekteki ıslah programlarında yer alabilecek olan yerel arıların kontrollü yetiştiriciliğinde olumlu sonuçlar alınabileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Bal arısı (Apis mellifera L.), Kafkas arısı (A.m. caucasica G.), Koloni performansı, Morfolojik özellikler, Yerel ekotipler.

Hakkında muratcakir

muratcakir

BUNU DA OKUYABİLİRSİN

Kemoterapi alan çocuklara bal ile yapılan ağız bakımının mukozitin önlenmesi ve iyileşmesine etkisi

Hacer Bulut Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir