Anasayfa / E-Kütüphane / Doktora Tezleri / Kafkas ve Anadolu balarısı (Apis mellifera L.) ırkları ile karşılıklı melezlerinin morfolojik, fizyolojik ve davranış özellikleri

Kafkas ve Anadolu balarısı (Apis mellifera L.) ırkları ile karşılıklı melezlerinin morfolojik, fizyolojik ve davranış özellikleri

Ahmet Dodoloğlu
Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı, 2000, 114 s.
TEZ NO: 96437
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Kafkas ve Anadolu balansı (Apis mellifera L.) ırkları ile karşılıklı melezlerinin morfolojik, fizyolojik ve davranış özelliklerinin incelendiği araştırmada, kışlatma ve üretim dönemleri için hesaplanan yaşama gücü değerleri sırasıyla Kafkas grubu için % 73.33 ve % 100, Kafkas x Anadolu grubu için % 86.66 ve % 100, Anadolu x Kafkas grubu için % 93.33 ve % 92.86 ve Anadolu grubu için % 93.33 ve % 80.58 olarak bulunmuştur. Farklı gruplardaki (Kafkas, Kafkas x Anadolu, Anadolu x Kafkas ve Anadolu) kolonilerin kışlatma dönemindeki ortalama gıda tüketimi sırasıyla 9.09±0.68 kg/koloni, 6.62±0.72 kg/koloni, 7.93±0.57 kg/koloni ve 7.29±0.97 kg/koloni ve ortalama populasyon azalması ise aynı sırayla % 43.45±3.40, % 43.53±3.71, % 40.71±3.89 ve % 3 1. 1 1 ± 5. 09 olarak belirlenmiştir. Kafkas, Kafkas x Anadolu, Anadolu x Kafkas ve Anadolu.gruplarında ortalama anlı çerçeve sayılan sırasıyla 10.88±0.06, 11.36±0.05, 12.13±0.05 ve 12.38±0.06 adet/koloni ve ortalama yavru alanlan ise aynı sırayla 3870.79±75.24, 4569.85±63.66, 4322.901 63.66 ve 4091.88±75.24 cm /koloni olmuştur. Genotiplerin nektar akımı dönemindeki ortalama ağırlık artışlan sırasıyla 18.36±2.27, 16.69il.36, 21.3912.73 ve 22.27+2.26 kg/koloni olarak bulunmuştur. Bir dakikada uçuşa çıkan ortalama an sayılan sırasıyla 88.71111.18, 92.8619.25, 98.00114.62 ve 104.14116.92 adet/koloni olmuş ve ortalama bal verimleri sırasıyla 7.9512.19, 8.4311.50, ll.79ll.71 ve 11.1711.45 kg/koloni olarak belirlenmiştir. K, KxA,AxKveA gruplannın ortalama iğne sayılan sırasıyla 4.1410.77, 6.0011.23, 1 1.4312.26 ve 16.5712.34 adet/koloni; ortalama yağmacı kovan sayılan ise sırasıyla 3.40 10.18, 5.7010.18, 5.5010.18 ve 6.70+0.18 adet/koloni olmuştur. Örnek bireylerinin diskriminant fonksiyonlannca doğru sınıflandırma oranı Kafkas grubu için % 100, Kafkas x Anadolu grubu için % 93.33, Anadolu x Kafkas grubu için % 93.33 ve Anadolu grubu için % 100 olarak bulunmuştur. Kafkas ve Anadolu genotiplerini temsil eden örnekler faklı kümeler oluştururken, Kafkas x Anadolu ve Anadolu x Kafkas genotiplerinde bir iç içe geçmenin olduğu belirlenmiştir.

Hakkında muratcakir

muratcakir

BUNU DA OKUYABİLİRSİN

Kemoterapi alan çocuklara bal ile yapılan ağız bakımının mukozitin önlenmesi ve iyileşmesine etkisi

Hacer Bulut Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir