Anasayfa / E-Kütüphane / Tübitak Destekli Projeler / Ana Arı Üretim Yöntemleri Üzerinde Bir Araştırma

Ana Arı Üretim Yöntemleri Üzerinde Bir Araştırma

Fıratlı, Çetin; Akbay, Rüveyde
TÜBİTAK VHAG Proje No. 522., 1982: 57 s.
Makale No: 43055
Sorgu Penceresine MAKALE NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Ana arılı ve ana arısız arı ailelerinde yumurta ve larva aşılama yoluyla ana arı üretme olanakları araştırılmıştır. Ayrıca, üretim ailelerinde ana arının bulunmasının kabul oranları ve çıkan ana arılar üzerindeki etkilerinin yanısına aşılanan yavrunun yaşı ile çıkış ağırlığı ve vücut ağırlığı, yumartalık ağırlığı ve yumurtlama hızı ilişkileri incelenmiştir. Denemede, ana arının yumurtlama özelliğini incelemek amacıyla yumurta tüpü sayımıyı yerine, yeni bir yöntem olarak yumurtalık ağırlığı ölçüt alınmıştır. Üretim ailelerinin ana arılı olup olmamaları kabul oranlarını ve ana arıların çıkış ağırlıklarını etkilememiş, ancak aşılanan larvaların yumurtalardan daha fazla kabul edildiği belirlenmiştir. Diğer taraftan, yumurtadan elde edilen ana arılar çıkışta daha ağır bulunmuşlardır. Çıkış ağırlığı ile yumurtalık ağırlığı arasında doğrusal ve önemli düzeyde bir ilişki saptanmış, ağır ana arıların hafiflerden yaklaşık yüzde 40 daha fazla yavru ürettikleri görülmüştür. Bu durumda, ana arının çıkış ağırlığının güvenilir bir seleksiyon ölçütü olarak kullanılma olanağı bulunmaktadır.

Hakkında muratcakir

muratcakir

BUNU DA OKUYABİLİRSİN

Bazı mikro elementleri içeren şeker şerbetiyle beslemenin balarıları (Apis mellifera L.)’ nda beyin dopamin ve serotonin düzeyleri ile koloni davranışları üzerine etkilerinin incelenmesi

NİSBET, Cevat; GÜLER, Ahmet; BEDİR, Abdülkerim; ÇENESİZ, Sena TÜBİTAK TOVAG Proje 108O579, 2009: 45 Makale …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir